Buitenkans
programma

CASTatelier Buitenkans

Buitenkans is het Brabants Kempens Architectuur Netwerk dat zich in zet voor een integrale aanpak voor regio-overstijgende ruimtelijke opgaven. Buitenkans biedt een platform voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in stad en land. Dit doen we onder ander door het organiseren van lezingen, expertmeetings, workshops en excursies.

Buitenkans is een initiatief van de architectuurcentra uit Brabant en Turnhout en filmfestival TIAFF. Aanleiding voor de samenwerking zijn de enorme ruimtelijke uitdagingen waar zowel de provincie Brabant als de Belgische Kempen voor staan. De energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, de wateropgave, de afname van biodiversiteit en de verschraling van de kwaliteit van het landschap. Opgaven die de regionale context overstijgen en alleen in nauwe samenhang tussen stad en land opgelost kunnen worden. De initiatiefnemers bundelen de krachten om deze uitdagingen te agenderen.

Positieve impact

Buitenkans wil als onafhankelijk platform het debat voeren, mensen verbinden en in gesprek brengen over de kwaliteit van de omgeving. Een brug slaan tussen bestaande initiatieven, werelden en belangen. De toegevoegde waarde van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architectuur krijgt een podium. Hiermee wil Buitenkans een positieve impact uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in Brabant en de Belgische Kempen. 

“In het zogenaamde buitengebied liggen de grote uitdagingen voor de toekomst. Tegelijkertijd kunnen duurzame oplossingen alleen gevonden worden als we die zoeken juist in de connectie met de steden” Anne van Kuijk, adviseur Omgevingskwaliteit - Provincie Noord-Brabant

“Want juist daar – in het buitengebied - bevindt zich het speelveld waar de grote hedendaagse vragen zich momenteel in alle hevigheid afspelen: klimaatadaptatie, afnemende biodiversiteit, energietransitie, verduurzaming van de voedselproductie en de toename van de distributiecentra. Allen vraagstukken die met elkaar gemeen hebben dat het ruimtelijke vragen zijn en daarmee dus ook ontwerpvragen zijn. Een Brabants-Kempens Architectuur Netwerk is een initiatief dat ook uitstekend aansluit bij de geest van de nieuwe omgevingswet, waarin lokale overheden omgevingskwaliteiten moeten beschrijven en beschermen.” Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, voorzitter College van Rijkadviseurs – Rijksoverheid

Buitenkans is een initiatief van architectuurcentra CAST, BLASt (Breda), AR-TUR (Turnhout), BAI (Den Bosch), Architectuurcentrum Eindhoven, en architectuur filmfestival TIAFF.

 

 

Kennisbank

20 okt 2022
CAST atelier Buitenkans | verslag excursie buitengebied Oost Brabant
Op donderdag 20 oktober 2022 organiseerde Buitenkans, Brabants Kempens Architectuur Netwerk een dage ...
16 jun 2022
CASTatelier Buitenkans | Verslag excursie 16 juni 2022
Excursie Buitenkans: van Wuustwezel (België) naar Zundert (Nederland)  Tijdens de excursie werd ...
07 jun 2022
CASTatelier Buitenkans | Reflectie 1 Wonen in het buitengebied
Na een reeks openbare gesprekken tijdens de online lezingenreeks van Buitenkans in het voorjaar van ...
07 jun 2022
CASTatelier Buitenkans | Reflectie 2 Wonen in het buitengebied
Na een reeks openbare gesprekken tijdens de online lezingenreeks van Buitenkans in het voorjaar van ...
01 apr 2022
CASTatelier Buitenkans | Verslag Expertmeeting
Op vrijdag 1 april kwam een groep professionals uit de Belgische Kempen en Noord-Brabant bijeen in d ...
16 jun 2021
CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #5 De Woningbouwopgave in het buitengebied?
Slim combineren Nederland kampt met een woningtekort. Om snel aan de vraag te kunnen voldoen moet ni ...
09 jun 2021
CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #4 Dorpsidentiteit
Verbeeldingskracht en koppelkansen Dorpen en kleine kernen in het landelijk gebied staan onder druk. ...
02 jun 2021
CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #3 Land bouw dorp
Over bouwpauzes, kansenkavels én politieke moed De verblijfskwaliteit in het buitengebied staat onde ...
26 mei 2021
CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #2 wonen in het beekdal
Een win-winsituatie… Brabant en de Belgische Kempen kennen een groot aantal beekdalen. In de ...
19 mei 2021
CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #1 Huisvesting Arbeidsmigranten
Tijdens de eerste lezing in de reeks over Wonen in het Buitengebied van Buitenkans gingen ...