Buitenkans
02 jun 2021

Buitenkans lezingenreeks | Land-bouw-dorp

CASTatelier tussen Stad en Land
Buitenkans lezingenreeks | Land-bouw-dorp
  • Datum
    wo 02 jun 2021
  • Locatie
  • Aanvang
    20.00 uur

De verblijfskwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De grensgemeentes in de Belgische Noorderkempen kampen met uitdagingen op twee fronten. Megastallen rukken op in de grensoverschrijdende riviervalleien met vergaande invloed op het milieu. Ze veroorzaken stikstof, geurhinder, mobiliteits- en gezondheidsproblemen. De dorpskernen verstenen en gaan gebukt onder een ongebreidelde appartementisering, vaak zonder aandacht voor een gezonde en toekomstbestendige woonomgeving.


Programma

Op deze lezingenavond behandelen we met sprekers uit Vlaanderen en Nederland de vraag: kunnen dorpskernen zich in symbiose met natuur en landbouw ontwikkelen?


In het kort

wo 2 juni 2021

20:00 - 21:30

online

deelname is gratis


aanmelden kan via deze link.


Deze avond wordt verzorgd door AR-TUR


CASTatelier tussen Stad en Land