Tilburg e.o.
programma

Tilburg e.o.

Tilburg e.o.

Meer over Cast in Tilburg.

Tilburg e.o.

Kennisbank

07 apr 2021
Documentaire 'Bloeiend bedrijf in een boeiend landschap'
02 dec 2020
CAST&Co verslag verdichting van de stad
In deze online CAST&Co bijeenkomst spreken we over de verdichting van stad. Gastsprekers zijn Frank ...
13 okt 2020
BOUWSTOF podCAST #2 - Toekomstdenken over de postcorona binnenstad
Veel architecten en stedenbouwkundigen zijn experts in het schetsen van ideale toekomstbeelden. Op a ...

BOUWSTOF podCAST #2 - Toekomstdenken over de postcorona binnenstad

Veel architecten en stedenbouwkundigen zijn experts in het schetsen van ideale toekomstbeelden. Op alle impressies lopen alleen maar gelukkige mensen rond. Vaak is er echter veel voor nodig om daar te komen. Omdat veel overheden dit proces niet kunnen overzien, verdwijnen veel visies en scenario’s in de la. ”Het is gemakkelijk om het punt aan de horizon te formuleren, maar het is veel moeilijker om het proces daar naartoe in te richten”, vertelt Futurist Tessa Cramer. “Het vergt namelijk diep ongemakkelijke keuzes.”

Voor de podcast BOUWSTOF ging hoofdredacteur Merel Pit van A.zine in gesprek met Tessa Cramer. Tessa is sinds 1 april lector Designing the Future bij Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Met haar achtergrond biedt ze een welkome frisse blik als het gaat om de benadering van de grote ruimtelijke vraagstukken waar Nederland voor staat, zoals de energietransitie en de woningbouwopgave. “Bij iedereen heeft een lineaire kijk op de toekomst. Ook ik schiet daar snel in, maar het lange termijnperspectief is veel interessanter.”

“Het lange termijnperspectief is veel interessanter”

Ook praten we door op het gesprek dat CAST hield met Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende regio aan Fontys Hogescholen, tijdens de BOUWSTOF talkshow van juli dit jaar. Hem werd gevraagd na te denken over de postcoronabinnenstad. Dankzij de coronacrisis is de stad ineens niet meer ‘the place to be’. Hoe gaan we hier nu het best mee om? Tessa: “We moeten de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt koesteren.” Volgens haar moeten we in het oog van de storm nog niet te veel roepen, maar een modus vinden hoe met deze onzekere situatie om te gaan.

Luister de podcast hier via Omroep Tilburg 

Luister de podcast hier via Spotify

De BOUWSTOF podcast is een samenwerking tussen CAST, het architectuurcentrum van Tilburg, A.ZINE, het architectuurmagazine met een nieuw perspectief en Omroep Tilburg. In een podcastserie praten we door over de thema’s die aan de orde zijn gekomen tijdens de live talkshows BOUWSTOF georganiseerd door CAST. We bieden hiermee verdieping, maar ook inspirerende vergezichten en nieuwe perspectieven.


Cahier 'Verweven Stad' nu online
Koester die oude lap die Tilburg is, en weef mee! Op zaterdag 8 december stond een groot interview ...

Cahier 'Verweven Stad' nu online

Koester die oude lap die Tilburg is, en weef mee!

Op zaterdag 8 december stond een groot interview met stedenbouwkundige Ludo Hermans in het Brabants Dagblad, geschreven door Stephan Jongerius.  Over de boodschap van Verweven Stad vertelt Hermans aan Jongerius:  "We spreken bewust niet van DE Verweven stad, het is een conditie, geen eindtoestand. Kijk met die ogen naar die oude lap! Lang was Tilburg stad van projecten: het Kromhoutterrein, de Muzentuin en de Frankische Driehoeken. Daarmee klom ze vanaf de zeventiger jaren uit een diep dal. Geleidelijk aan kijken we nu naar een groter geheel. Vestingsteden als Den Bosch en Breda hebben ons op dat vlak niks te leren. Je moet van die lap geen schoon tafelkleed willen maken. Kijk naar wat we op die route hebben en ga dan dingen toevoegen, veranderen aan elkaar knopen. Samen met inwoners, investeerders, ontwikkelaars, ondernemers. Dan wordt het onze stad in plaats van die van de gemeente.” 

Het hele interview is hier op de site van het Brabants Dagblad te lezen.  Vanaf woensdag 12 december is hier de digitale versie van het Cahier Verweven Stad te bekijken.

CAST verdieping 11 Spoorzone
CASTVerdieping nummer 11 staat in het teken van de Spoorzone. Op diverse manieren blikken we met dez ...
Verdieping 10: nieuwe verbindingen
In Verdieping 10 staat de opening van de nieuwe Tilburgse spoorpassages centraal. Wat betekenen de n ...
CAST Verdieping 9 De vernieuwing van de wijkvernieuwing
In 2015 heeft CAST teruggekeken op veertig jaar wijkvernieuwing in Tilburg. Alle vernieuwingen kende ...
CAST Verdieping 8 Tilburg van de toekomst
Op 21 maart 2015 verscheen de Verdieping nummer 8, Tilburg van de Toekomst.
CAST verdieping 7 Woningbouw in Tilburg en Turnhout + Buitenkunst
CAST verdieping 7 is een dubbelnummer over de Woningbouw in Tilburg en Turnhout en het debat over Bu ...
CAST verdieping 6 Hoe klopt het Tilburgse hart?
In deze Verdieping leest u meer over het debat over de Tilburgse binnenstad en het kernwinkelgebied. ...