CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #1 Huisvesting Arbeidsmigranten

Tijdens de eerste lezing in de reeks over Wonen in het Buitengebied van Buitenkans gingen we in gesprek over de uitdagingen die komen kijken bij het huisvesten van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders. In de provincie Brabant werken naar schatting meer dan 100.000 arbeidsmigranten. De meeste arbeidsmigranten werken en verblijven tijdelijk in onze provincie. Ze verzetten veel werk, maar worden niet altijd netjes behandeld. Sterker nog, de huisvesting van deze arbeidsmigranten leidt regelmatig tot spanningen met de lokale bevolking in met name kleinere woonkernen. In deze online bijeenkomst lezing en debat verkennen we de opgave Huisvesting van Arbeidsmigranten. In gesprek met Wietske Schober van KAW architecten, Maximiliaan Royakkers over Seasonal Neighbours en Eline van Boxtel wethouder Ruimte en Wonen gemeente Dongen.

Wietske Schober van KAW architecten presenteerde haar ervaringen in een traject waarbij ze werkte aan een oplossing voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zonder daarbij in te leveren op de leefbaarheid van dorpen en wijken. Tegelijkertijd moest het ook voor de werkgevers en aanbieders van woonruimte de moeite waard blijven om te investeren in die huisvesting. In een participatietraject werd in gezamenlijkheid een advies met spelregels opgesteld. Het blijft een moeilijke en moreel complexe opgave, gaf Schobers tijdens het gesprek toe. Welk belang weegt zwaarder: dat van de lokale bewoner of van de tijdelijke migrant? Integratie of spreiding? Belangrijke leerervaring is dat er geen kant-en-klare oplossing is. Analyse en overleg, zeker ook met de arbeidsmigrant, zijn cruciaal om tot gewogen maatwerkoplossingen te komen.