CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #4 Dorpsidentiteit

Verbeeldingskracht en koppelkansen
Dorpen en kleine kernen in het landelijk gebied staan onder druk. De bevolking vergrijst, het voorzieningenniveau loopt terug en het religieuze erfgoed, dat vaak beeldbepalend is, staat leeg. Ook de agrarische sector worstelt met de transitie van de huidige landbouwpraktijk naar een duurzamere landbouw. Zo’n veertig procent van de Brabantse boeren gaat stoppen of overweegt dat te doen. Tegelijk ligt er een grote woningbouwopgave. Hoe gaan dorpsgemeenschappen daarmee om?
Tijdens deze 4e Buitenkans lezing gaan we hierover in gesprek met een aantal sprekers en over de identiteit van dorpen en kleine kernen. Te gast zijn: Evert van Schoonhoven, voorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, Sally Lierman, partner Atelier Romain, Paul Vereijken, planoloog gemeente Oss, Dianne Maas-Flim, bouwmeester versterking gemeente Groningen.