CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #2 wonen in het beekdal

Een win-winsituatie…
Brabant en de Belgische Kempen kennen een groot aantal beekdalen. In de jaren zestig en zeventig zijn veel van deze stromen onder invloed van de schaalvergroting van de landbouw gekanaliseerd. Ze hebben daarmee hun ‘sponswerking’ verloren, die juist nu door de klimaatverandering zo belangrijk is. Waterschappen zijn volop bezig met het weer klimaat adaptief maken van deze beekdalen. In het Brabantse Zundert is deze opgave gekoppeld aan woningbouwontwikkeling De Tuinderij, die grenst aan het stroomgebied van de Kleine Beek. Dit voorbeeld riep een interessante vraag op: is woningbouw in of bij de Brabantse beekdalen wenselijk als deze bijdraagt aan een duurzamere waterhuishouding, het herstel van biodiversiteit en recreatieve waarde?
In deze online lezing en debat verkennen we de ruimtelijke opgave van de beekdalen en de mogelijkheid van wonen in het beekdal. In gesprek met Cees Anton de Vries, (Origame, betrokken bij het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland), Paul Kersten (wUrck) en Marcel Eekhout (de Tuinderij).