Buitenkans
26 mei 2021

Buitenkans lezingenreeks | Wonen in het Beekdal

CASTatelier tussen Stad en Land
Buitenkans lezingenreeks | Wonen in het Beekdal
  • Datum
    wo 26 mei 2021
  • Locatie
  • Aanvang
    20.00 uur

Er is een groeiende belangstelling voor de Brabantse beekdalen als dragers voor ruimtelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd voor landschapsontwikkeling en klimaatbestendigheid. Het herstel van het landschap van de beekdalen kan soms hand in hand gaan met initiatieven zoals woningbouw. De beken zijn dan niet meer voor de snelle afvoer van water, maar bieden mogelijkheden tegen verdroging, bieden rijkere biodiversiteit en dienen soms als recreatiegebied of als woonmilieu. De vraag is wat leveren deze ontwikkelingen uiteindelijk op en hoe pakken deze initiatieven uit ten opzichte van het landschap?


Programma

Deze avond staan de cases, De Tuinderij (Zundert) en ’s Heeren Vrunten (Etten Leur) centraal en wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in de beekdalen, de kansen en kwetsbaarheden van deze ontwikkelingen en de lessen die hieruit te trekken zijn.


De livestream maakt deel uit van een lezingenreeks in mei en juni van het nieuwe architectuurnetwerk Buitenkans. De Brabantse Architectuurcentra, AR-TUR, en het Tilburg Architectuur Film Festival, samenwerkend onder de naam Buitenkans profileren zich gezamenlijk als een open podium voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.


In het kort

wo 26 mei 2021

20.00 – 21.30 uur

lezing en debat

online

deelname is gratis


Aanmelden kan via deze link.


Dit programma wordt verzorgd door BLASt.

CASTatelier tussen Stad en Land