Buitenkans
26 mei 2021

Buitenkans lezingenreeks | Wonen in het Beekdal

CASTatelier Buitenkans
Buitenkans lezingenreeks | Wonen in het Beekdal
  • Datum
    wo 26 mei 2021
  • Locatie
  • Aanvang
    20.00 uur

De beekdalen in Brabant en de Belgische Kempen zijn uniek en bieden kansen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw. Die impuls kan worden ingezet om ook andere urgente opgaven aan te pakken: een betere waterhuishouding en het herstel van biodiversiteit in het buitengebied. Ook kan zo’n ontwikkeling inzetten op meer recreatie, bijvoorbeeld door de aanleg van fiets- en wandelpaden.

Wat levert deze integratie van opgaven uiteindelijk op? Zijn er alleen maar pluspunten of zijn er ook schaduwkanten? Welke vorm van woningbouw past het best bij de landschappelijke ontwikkeling van de beekdalen in Brabant en is dat hetzelfde voor de Belgische Kempen? Zijn er alternatieven denkbaar? Deze vragen worden deze avond besproken.

Programma

Deze avond staan de cases, De Tuinderij (Zundert) en ’s Heeren Vrunten (Etten Leur) centraal en wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in de beekdalen, de kansen en kwetsbaarheden van deze ontwikkelingen en de lessen die hieruit te trekken zijn.

Sprekers:

moderatie Lisa Peters

De online bijeenkomst maakt deel uit van een lezingenreeks georganiseerd door het nieuwe architectuurnetwerk Buitenkans van 19 mei t/m 16 juni . Buitenkans is een initiatief van de architectuurcentra uit Brabant en Turnhout en filmfestival TIAFF. Aanleiding voor de samenwerking zijn de enorme ruimtelijke uitdagingen waar zowel de provincie Brabant als de Belgische Kempen voor staan. Buitenkans biedt een platform voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. 

In het kort

woensdag 26 mei 2021 | online lezing en debat over wonen in het beekdal

19.50 uur inloop

20.00 – 21.30 uur programma

21.30 - 22.00 uur napraten

(na aanmelden ontvang je de juiste link voor deelname)

Meld je hier aan 

Dit programma wordt verzorgd door BLASt.