naar een duurzame integrale wijkaanpak
programma

CASTatelier stad vol energie

CASTatelier stad vol energie

In CAST atelier Stad vol Energie gaan we met betrokkenen in de stad op zoek naar en in gesprek over de mogelijkheden en kansen voor de grote ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen. We stellen ons als doel om onderlinge betrokkenheid te vergroten en om ruimtelijke opgaven aan sociale opgaven te verbinden. Hiervoor is bewustwording en een breed gesprek nodig.  

De komende 20 jaar worden in Tilburg ruim 25.000 nieuwe woningen bijgebouwd, dat is net zoveel huizen als stadsdeel de Reeshof vandaag de dag telt. Het bouwen zal met name in de bestaande wijken en dorpen van Tilburg gebeuren. Naast de verdichting van de stad heeft de gemeente Tilburg ook concrete plannen om de stad te verduurzamen. Zo worden grootschalige verbouwingen uitgevoerd om wijken van het gas af te krijgen en over te stappen op nieuwe vormen van energie en zullen huizen beter geïsoleerd worden. Deze ontwikkelingen zijn tevens een grote kans om de kwaliteit van leven in bestaande wijken te verbeteren. 

In gesprek

Wij willen bewoners bewust maken van het belang van hun rol in deze ontwikkelingen en daarmee een stem geven. Als onafhankelijk platform voor architectuur en stedebouw maakt CAST zich sterk voor de ruimtelijke kwaliteit van Tilburg en omgeving. We faciliteren het debat tussen de stad, ontwikkelaars, bouwers en bewoners. We gaan tijdens verschillende activiteiten in gesprek over de betekenis van de ontwikkelingen voor de omgeving. Hoe ziet nieuwe energie in de wijk eruit? Hoe wil je dat jouw buurt eruit ziet? Wat is mogelijk? We willen bewoners laten meedenken over het versterken en duurzamer maken van hun buurt en wijk, zowel op sociaal, maatschappelijk, economisch en ecologisch niveau. 

De Ideale Buurt Maken We Samen

van links naar rechts ontwerp van Ellamira Kluit, Wout Peeters en Ruben Topia 

CAST heeft de drie winnende posters van posterwedstrijd De Ideale Buurt Maken We Samen in maart door de stad verspreid. We willen bewoners hiermee nieuwsgierig maken naar de veranderingen die in de wijken van Tilburg plaats gaan vinden. Ze bewust maken van hun die ze kunnen spelen en mee laten denken over kansen voor de toekomst van de buurt, wijk en stad.

Burgerpanel

CAST is op zoek naar bewoners van gemeente Tilburg die deel uit willen maken van ons nieuw te vormen burgerpanel. Ben je begaan met jouw buurt, wijk of de stad? Heb je ideeën voor verbetering van de inrichting en ontwikkelingen in je buurt? Stuur dan een email naar Claudia van der Harst.

Een gratis poster?

Wil je zelf een poster van De ideale stad maken we samen om voor je raam te hangen? Dat kan! Stuur een email naar communicatie@castonline.nl en haal je gratis poster(s) op in de LocHal. 

Terugblik

Eind 2018 zette CAST met het CASTatelier ‘Wijk vol Energie’ het onderwerp van integrale, duurzame wijkaanpak op de agenda. Tilburg- Noord was aangewezen als proeftuin voor de energietransitie. Een wijk representatief voor vele andere locaties in Nederland. Dat werd nog eens bevestigd door de lancering van de nieuwe prijsvraag van het College Rijksadviseurs (CRA) dat Tilburg-Noord als studielocatie opnam voor ‘Panorama Lokaal’. In september 2020 zijn de ontwerp resultaten van Panorama Lokaal gepresenteerd. Later in het najaar organiseerde CAST i.s.m. IABR en Architectuurcentrum Eindhoven een inter-stedelijke bijeenkomst over nieuw energie in de wijk. Tijdens deze bijeenkomst is gereflecteerd op resultaten en ervaringen in de verschillende steden Tilburg, Eindhoven en Rotterdam. Lees hier het verslag terug. CAST heeft op 24 december 2020 een posterwedstrijd uitgeschreven, een oproep aan visueel visionairs om een verbeelding te maken van de ideale buurt. De drie winnende posters zijn de hele maand maart te zien verspreid door de stad. 


Kennisbank