Verdichtingsopgave
programma

CASTatelier Verdichtingsopgave

CASTatelier Verdichtingsopgave

Tilburg heeft de ambitie gesteld om in de periode 2021-2040 25.000 nieuwe woningen te bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied. Dat betekent dat een kwart van de huidige woningvoorraad wordt bijgebouwd, met behoud van het open landschap. Een ingewikkelde vraag. De meest voor de hand liggende ruimtes (denk aan de terreinen van oude textielfabrieken) zijn in de jaren tachtig al verdicht. Er moet slim en strategisch gekeken worden naar de nu nog beschikbare ruimte in de stad. Hoe kan de stad verdichten? En hoe gaat dat eruit zien? En kan dit op basis van een Tilburgs DNA? 

Met dit onderzoek willen we scenario’s en/of strategieën in beeld brengen. Dit brengt kansen, valkuilen en vragen in beeld. Misschien moeten er lastige keuzes gemaakt worden: kunnen verouderde bedrijventerreinen als woonwijk ingericht worden? Moeten verouderde stadsdelen afgebroken worden ten gunste van gestapelde woningbouw? Welke stadsdelen zijn überhaupt geschikt voor hoogbouw? Waar is meer groen nodig, en waar moet geïnvesteerd worden in mobiliteit? Er is een burgerpanel en een expertpanel aan het onderzoek verbonden. 

Na afloop van het onderzoek willen we de resultaten in de vorm van een stadsgesprek met het brede publiek delen. Goed om te weten: CAST is opdrachtgever van dit onderzoek. De gemeente Tilburg is als kennispartner betrokken maar bewandelt haar eigen traject. De uitkomsten worden geen blauwdruk voor toekomstplannen. De resultaten willen we vooral gebruiken ter inspiratie en voor een goed gesprek met de stad.

Kennisbank