programma

CASTatelier

CASTatelier

Binnen onze CASTateliers werken we volgens 3 fasen: Verkenning, ontwerpend onderzoek en gesprek. 

Het doel van de CASTateliers is om binnen een inhoudelijk relevant netwerk in een snelkookpan kennis en kunde aan te boren, uit te wisselen en met ontwerpers tot integrale en innovatieve toekomstbeelden te komen, om daarmee een verdiepend gesprek te kunnen voeren over gedragen oplossingsrichtingen.

We werken binnen onderstaande vier lijnen:

Kennisbank