CASTatelier Buitenkans | Reflectie 2 Wonen in het buitengebied

Na een reeks openbare gesprekken tijdens de online lezingenreeks van Buitenkans in het voorjaar van 2021 werden zowel Ward Verbakel als Tim Peeters en Violette Schönberger uitgenodigd om te reflecteren op de verzamelde inhoud en de geagendeerde thema’s. In de noodzaak om onze omgeving en ons gedrag aan te passen aan een veranderend klimaat, beklemtoont Verbakel in zijn analyse onder meer het belang van een betere regelgeving en bijzondere voorbeeldprojecten, maar ook een andere en betere financiering van de lokale besturen.

In aanvulling hierop pleiten Tim Peeters en Violette Schönberger in hun stuk onder andere voor een grotere participatie van burgers aan weerszijden van de grens. Het voeren van gesprekken, bijvoorbeeld in de vorm van een burgerraad, is minstens zo belangrijk als het maken van een goed ruimtelijk ontwerp. Wanneer dit serieus wordt genomen en een goed mandaat krijgt, zo stellen Peeters en Schönberger, heeft dit veel kans om doorbraken te forceren.