CASTatelier Buitenkans | Verslag Expertmeeting

Op vrijdag 1 april kwam een groep professionals uit de Belgische Kempen en Noord-Brabant bijeen in de LocHal in Tilburg. Ondanks de verschillende nationaliteiten en achtergronden, deelden ze een hart voor ruimtelijke ordening. Centraal stond het thema ‘wonen in het buitengebied’. Doel van de bijeenkomst was om een grensoverschrijdende dialoog te starten over de gedeelde, ruimtelijke opgaven in het buitengebied. De deelnemers werden vervolgens uitgedaagd om dit creatief en breed te vertalen in hun eigen werkveld.