CASTatelier Buitenkans | Buitenkans #3 Land bouw dorp

Over bouwpauzes, kansenkavels én politieke moed
De verblijfskwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De grensgemeentes in de Belgische Noorderkempen kampen met uitdagingen op twee fronten. Megastallen rukken op in de grensoverschrijdende riviervalleien met vergaande invloed op het milieu. Ze veroorzaken stikstof, geurhinder, mobiliteits- en gezondheidsproblemen. De dorpskernen verstenen en gaan gebukt onder een ongebreidelde appartementisering, vaak zonder aandacht voor een gezonde en toekomstbestendige woonomgeving. Op deze lezingenavond behandelen we met sprekers uit Vlaanderen en Nederland de vraag: kunnen dorpskernen zich in symbiose met natuur en landbouw ontwikkelen? In gesprek met: Ine Renson, onderzoeksjournalist De Standaard over de appartementisering; Dieter Wouters, burgemeester gemeente Wuustwezel over de bouwpauze en andere beleidsmatige prikkels; Ines Van Limbergen, adviseur Regionaal landschap de Voorkempen over kansenkavels; Marianne Verhoeven, landschapsarchitect en partner Verhoeven de Ruijter landschapsarchitecten over De Schakelkast.