CAST team

Stichting CAST heeft vijf vaste medewerkers parttime in dienst: een bureaumanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de administratie en financiële controle en vier programmamakers die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de uitvoering van het programma en contacten met partners, sponsoren en het publiek. Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding, medewerkers ontvangen honorering met toepassing cao CKV. Voor de uitvoering van de activiteiten maakt CAST op projectbasis tevens gebruik van freelance deskundigen en vrijwilligers.

Medewerkers: 

Henriëtte Sanders - programma coördinator: henriettesanders@castonline.nl

Sophie Stravens - programma coördinator: sophiestravens@castonline.nl

Claudia Aarts - strategisch programma coördinator: claudiaaarts@castonline.nl

Nout Sterk - programma coördinator: noutsterk@castonline.nl

Inge Ceulen-Wolfs - bureaumanager  : secretariaat@castonline.nl

 

Bestuur: 

Frits Horvers – voorzitter 

Meggie Bessemans – secretaris 

Rob Keijzer – penningmeester 

Anneke Vervoort 

Claudia Linders

Noud Derks