CASTatelier Verdichtingsopgave | verslag bijeenkomst Burgerpanel

Op donderdagavond 8 maart vond er een eerste burgerpanel plaats in het kader van het onderzoek van Ton van der Hagen van Archistad en stedenbouwkundig ontwerp en adviesbureau BURA Urbanism. Zij onderzoeken, in opdracht van CAST, de verdichtingsopgave van de gemeente Tilburg. Ze bekijken in hun onderzoek samen met burgers en experts hoe de verdichting een ware verrijking voor de stad kan zijn. Op deze avond in filmhuis Cinecitta gingen zij in gesprek met burgers om hun wensen, behoeften en interesses op te tekenen.

Lees hier het verslag, opgesteld door Rens van de Plas.