Verdichtingsopgave
16 jun 2022

Stadsgesprek over de verdichting van de stad

Hoe kan de stad het beste verdichten? Praat mee!
CASTatelier Verdichtingsopgave

In 19 jaar tijd worden er meer dan 30.000 nieuwe woningen bijgebouwd in Tilburg,  binnen de grenzen van de stad. Dat betekent dat de stad wordt uitgebreid met meer van 25% van de huidige woningvoorraad. Dat noemen we ‘verdichting’. Wat betekent dit voor de toekomst van de stad? Toegang is gratis, praat mee! 

Meld je aan via de button en bestel gratis tickets.

Stadsgesprek over de verdichting van de stad

In 19 jaar tijd worden er meer dan 30.000 nieuwe woningen bijgebouwd in Tilburg,  binnen de grenzen van de stad. Dat betekent dat de stad wordt uitgebreid met meer van 25% van de huidige woningvoorraad. Dat noemen we ‘verdichting’. Er komen ruim 40.000 nieuwe Tilburgers bij. Het aanzien van de stad gaat onherroepelijk veranderen en er zijn misschien wel radicale ingrepen in de stad nodig om al deze woningen te kunnen bouwen.  

CAST organiseert op donderdag 16 juni een gesprek met de stad over de kansen, dilemma’s en keuzes die voorliggen. Dat gesprek voeren we aan de hand van een studie Ton van der Hagen (Archistad) en stedenbouwkundig bureau BURA voor CAST hebben uitgevoerd. Zij dachten na over de vraag op welke manier Tilburg zou kunnen verdichten, zodanig dat deze verdichting ook een verrijking van de stad zou worden. Zij hebben in korte tijd een aantal vingeroefeningen uitgedacht en deze ideeën in beeld gebracht. Op deze manier kunnen we op concrete wijze een gesprek over de kansen en valkuilen van de verdichting voeren. 

 Denk bijvoorbeeld aan het versmallen van de Ringbaan Zuid: op deze manier komt er meer leefkwaliteit langs deze weg, en komt er ruimte voor meer woningen, voor wandelen en fietsen. Maar dat betekent wel dat de Ringbaan Zuid transformeert van 4 naar 2 banen, waar je maar maximaal 50 km p/u mag rijden. En ook de Kanaalzone zou anders ingericht kunnen worden: kunnen we bedrijvigheid mixen met wonen? En kan het kanaal meer als sport- recreatiegebied worden? 

Onze vraag aan de stad: hoe zou volgens u de stad het beste kunnen verdichten?