CASTatelier Verdichtingsopgave | verslag bijeenkomst Expertpanel

Op woensdagavond 16 maart vond er een eerste expertpanel plaats in het kader van het onderzoek van Ton van der Hagen van Archistad en stedenbouwkundig ontwerp en adviesbureau BURA Urbanism. Zij onderzoeken, in opdracht van CAST, de verdichtingsopgave van de gemeente Tilburg. Ze bekijken in hun onderzoek samen met burgers en experts hoe de verdichting een ware verrijking voor de stad kan zijn. Op deze avond gingen zij, na al in gesprek te zijn geweest met burgers een week eerder, in gesprek met experts en deskundigen.

Lees hier het verslag, opgesteld door Rens van de Plas.