CASTatelier Verdichtingsopgave | Longread verdichting als verrijking

Architect Ton van der Hagen (Archistad) en bureau BURA urbanism hebben voor CAST hebben een ontwerpend onderzoek over de verdichtingsopgave uitgevoerd. Zij dachten na over de vraag op welke manier Tilburg zou kunnen verdichten, zodanig dat deze verdichting ook een verrijking van de stad zou worden. Zij hebben in korte tijd een aantal vingeroefeningen uitgedacht en deze ideeën in beeld gebracht. Deze studie is nu ook in een longread gepubliceerd.