CASTatelier Stad vol Energie | Verslag nieuwe energie in de wijk

Donderdagmiddag 26-11-2020, verzamelden zich 54 belangstellenden voor de online expertmeeting over de energietransitie. Te gast waren onder meer Thijs van Spaandonk (IABR) en Robbert de Vrieze (IABR), Matthijs Uyterlinde (Platfom31) en Marco Visser (gemeente Tilburg). Onder leiding van Sophie Stravens spraken ze over de kansen, dilemma’s en voortgang van de energietransitie in het licht van de in de Klimaatwet vastgelegde doelen. Op de vraag of we genoeg doen om die doelen te halen reageerden alle drie de gasten met: ’nog niet.’ We zijn aan het leren, er is beweging, maar we moeten echt een versnelling hoger…

Via bijgevoegde link is het verslag van de meeting te vinden zoals opgesteld door René Erven van Architectuurcentrum Eindhoven: LINK NAAR HET VERSLAG.