naar een duurzame integrale wijkaanpak
28 nov 2019 - 28 nov 2019

CASTatelier Wijk vol Energie | Ontwerpworkshop

Denk je mee over een integrale wijkaanpak?
CASTatelier stad vol energie

Op donderdag 28 november organiseert CAST in samenwerking met bureau KAW een workshopdag voor de integrale wijkaanpak. (Binnenkort worden de uitkomsten hiervan online gedeeld).

CASTatelier Wijk vol Energie | Ontwerpworkshop
  • Datum
    do 28 nov 2019 -
    do 28 nov 2019

Denk mee!

Hoe kan de energietransitie de motor zijn voor vernieuwing van een wijk? Zodat de transitie ook bijdraagt aan een betere lokale economie, sociale infrastructuur, lokale democratie en betere woningen in een aantrekkelijk gebied?

CAST organiseert op 28 november 2019 in samenwerking met KAW een denksessie over de toekomst van Tilburg-Noord.

Veel mooie verhalen, maar ook veel vragenTijdens de startbijeenkomst, een jaar geleden, gaven sprekers hun visie op kansen en obstakels. Bewoners reageerden. Duidelijk werd dat de energietransitie zorgen en vragen oproept bij bewoners. Die gaan over de impact op hun leven en over een eerlijke verdeling van de investeringen die nodig zijn. Duidelijk werd ook dat professionals het niet allemaal al weten.

Aan de slag met een ‘klein stukje Noord’Tijdens dit atelier willen we hier op verder bouwen. Dat doen we door in te zoomen op een ‘klein stukje Noord’. Wat is het ruimtelijk toekomstperspectief met dit stukje van de wijk als levend voorbeeld? Wat zijn de problemen van vandaag en hoe slaan we de brug naar de toekomst? Ambitieus, fysiek en financieel haalbaar, en bovenal met draagvlak in de wijk?

Prikkelende pitchesWe starten het atelier met enkele prikkelende pitches. Aan professionals in het fysieke én sociale domein vragen we welke concrete kansen zij zien en wat hun grootste zorgpunten zijn wanneer zij kijken naar de buurten in Tilburg Noord.

ResultaatResultaat van deze middag is een handvat een integraal wijkontwerp van Tilburg-Noord. We bieden het aan aan het ontwerpteam van Panorama Lokaal voor Tiburg-Noord. Het moet hen helpen om een ontwerp te maken dat innovatief, opschaalbaar en reproduceerbaar is, en als inspiratie voor andere plekken in Nederland. En wellicht smeden we ter plekke nieuwe coalities voor het maken van plannen voor Noord?

Met professionals, voor de bewonersDraagvlak bij bewoners is een basisvoorwaarde voor succes. We kiezen er vandaag voor om hen niet (opnieuw) allemaal uit te nodigen. Zij worden al op verschillende manieren intensief bevraagd. CAST heeft in aanloop naar dit atelier een wijkportret laten maken, deze wordt binnenkort gepubliceerd op castonline.nl. In het atelier op 28 november willen we maximaal gebruik maken van professionele kennis en ideeën bij dit complexe vraagstuk. Daarbij verwachten we natuurlijk dat professionals zich inleven in de bewoners van de wijk.

Meld je vóór 20 november aan! Dit kun je doen door een mail te sturen naar sophiestravens@castonline.nl. Wees er snel bij: er is plaats voor maximaal 30 mensen. Halverwege november ontvang je van ons een preciezere uitnodiging. We hopen van harte op uw komst en op uw bijdrage!