CASTatelier Stad vol Energie | Verslag denksessie i.s.m. KAW

KAW organiseerde op 28 november 2019 in opdracht van CAST een denksessie over de toekomst van Tilburg-Noord. Hoe kan de energietransitie de motor zijn voor vernieuwing van een wijk? Zodat de transitie ook bijdraagt aan een betere lokale economie, sociale infrastructuur, lokale democratie en betere woningen in een aantrekkelijk gebied?

Tijdens een bijeenkomst in 2018, waar ook veel wijkbewoners bij waren, werd duidelijk dat de energietransitie zorgen en vragen oproept. Die gaan over de impact op hun leven en over een eerlijke verdeling van de investeringen die nodig zijn. Met deze denksessie bouwen we voort op die signalen: wat zijn de problemen van vandaag en hoe slaan we de brug naar de toekomst, op een manier die voor bewoners ook iets te bieden heeft? Dit maal niet (opnieuw) met bewoners: zij worden al intensief bevraagd en lieten zich vorig jaar al duidelijk horen.

In deze denksessie maakten we maximaal gebruik van professionele kennis en ideeën bij dit complexe vraagstuk, waarbij professionals zich inleefden in de bewoners van de wijk. Het verslag van deze bijeenkomst bieden we aan als extra handreiking voor de ontwerpteams die deelnemen aan de vraag van Panorama Lokaal om (voor Tilburg-Noord) een toekomstbestendig handelingsperspectief te bieden. Het biedt een weergave van het gesprek dat zich ontspon, plenair en aan twee tekentafels.

Lees hier het verslag