22 dec 2020

Posterwedstrijd de ideale buurt maken we samen *AVAILABLE IN ENGLISH

Cast atelier stad vol energie
Posterwedstrijd de ideale buurt maken we samen *AVAILABLE IN ENGLISH

*For English scroll down

“De ideale buurt maken we samen” 

CAST schrijft deze posterwedstrijd uit om kunstenaars en ontwerpers een rol te geven in het toegankelijk en tastbaar maken van opgaven en ontwikkelingen rondom duurzaamheid en wijkvernieuwing in de stad.

context posterwedstrijd

Hoe ziet nieuwe energie in de wijk eruit? Hoe verbeeld je de ideale buurt? Hoe laat je de kracht van een wijk zien? Wat is de kracht bij mensen? Hoe wil je dat jouw buurt eruit ziet? CAST wil graag bewoners en ondernemers in regio Tilburg beter bereiken, aanspreken en betrekken bij opgaven en ontwikkelingen rondom duurzaamheid en wijkvernieuwing. We geloven dat de verbeeldingskracht van ontwerpers en kunstenaars positieve energie bij mensen los kan maken.

Gezocht: visueel visionairs

We roepen visuele talenten met een frisse blik op de omgeving op om een bijdrage te leveren aan de posterwedstrijd ‘De Ideale Buurt maken we samen’. We roepen nadrukkelijk iedereen met visuele talenten op om mee te doen. We zijn nieuwsgierig naar een diversiteit aan creatieve invalshoeken. Ben je kunstenaar, ontwerper, student aan een creatieve opleiding, professional in architectuur en stedenbouw, of gewoon een bewoner met een visueel talent? Dan zoeken we jou! 

Postercampagne 2021

Een onafhankelijke jury selecteert drie winnaars die ieder €500,- ontvangen. De winnende posters worden vanaf eind februari/ maart 2021 middels een intensieve campagne verspreid via de (online) kanalen van CAST én Marketing Tilburg. Daarnaast zullen de posters in de straten van Tilburg te zien zijn om bewoners te inspireren. Deze postercampagne zal het startschot zijn van de inhoudelijke programmalijn Stad vol Energie, waarmee CAST diverse activiteiten gaat organiseren rondom de woningopgave, duurzaamheid, vergroening, intensivering en wijkvernieuwing. 

indienen poster kan tot uiterlijk 31 januari!

Lees hier alle details over deelname aan de posterwedstrijd en verras ons met je inzending! Vragen en indiening van je poster kun je sturen naar Claudia Aarts- van der Harst.
Vooraf aanmelden voor deze posterwedstrijd is niet nodig.

beeld: Lex Hildenbrant, Tom van Tuijn Stedenbouw en FAAM architects.


ENGLISH

“The ideal neighborhood is created together” 

CAST is organizing this open poster contest to give artists and designers a role in making developments concerning neighborhood renewal and sustainability more accessible and tangible.

context of the poster contest

What does “new energy” in neighborhoods look like? How would you depict the ideal neighborhood? What is the power of its residents? What would you want your neighborhood to look like? The poster campaign aims to lower the threshold for residents and entrepreneurs, to get involved in environmental and social issues. Our believe is that the imagination of artists and designers will unleash positive energy in people. 

Wanted: visual visionaries

We are looking for visual talents with a fresh perspective on our environment to submit a design in the poster contest 'the ideal neighborhood is created together'. We call on everyone with a visual talent to participate. We are aiming to collect a diversity of creative perspectives. Are you an artist, designer, student in a creative field, professional in architecture and urban planning, or just a resident with a visual talent or a good idea? Then we are looking for you! 

Poster campaign 2021

an independant jury will select three winners from the submissions. These winners will each receive €500,- . In February/ March 2021, the three winning posters will be distributed through an intensive campaign through the (online) channels of CAST and Marketing Tilburg 2021. In addition, the posters will be displayed in the streets of Tilburg to inspire residents. This poster campaign will be the launch of our substantive program line City full of Energy (Stad vol Energie), which CAST will be actively working on and carrying out in 2021. Throughout 2021, CAST will organize various activities related to housing, sustainability, greening, intensification and neighborhood improvement. 

Submit your poster until January 31 at the latest!

Read all details here, for submission to the contest in English. We look forward to get surprised by your submission! Please send questions and your submission to Claudia Aarts- van der Harst. It is not necessary to register in advance, submitting the poster by the specified deadline is sufficient.

Image: Lex Hildenbrant, Tom van Tuijn Stedenbouw and FAAM architects.