10 mrt 2021

De ideale buurt maken we samen

CASTatelier stad vol energie
De ideale buurt maken we samen

Heb je de posters al zien hangen in Tilburg? CAST heeft de drie winnende posters van posterwedstrijd De Ideale Buurt Maken We Samen door de stad verspreid. We willen hiermee bewoners nieuwsgierig maken naar de veranderingen die de komende jaren in de wijken van Tilburg plaats gaan vinden: het bijbouwen van nieuwe woningen, het verduurzamen en het vergroenen van de buurt. We willen jou vragen om je betrokkenheid in deze ontwikkelingen. We zijn nieuwsgierig wat er bij bewoners speelt; we willen je laten meedenken over kansen voor de toekomst van de wijk.

Ontwerp door: Wout Peeters

De toekomst van Tilburg

De komende 20 jaar worden in Tilburg ruim 25.000 nieuwe woningen bijgebouwd, dat is net zoveel huizen als stadsdeel de Reeshof vandaag de dag telt. Het bouwen zal niet buiten de grenzen van de stad gebeuren, maar in de bestaande wijken en dorpen van Tilburg. Naast de verdichting van de stad heeft de gemeente Tilburg ook concrete plannen om de stad te verduurzamen. Zo worden grootschalige verbouwingen uitgevoerd om wijken van het gas af te krijgen en over te stappen op nieuwe vormen van energie en zullen huizen beter geïsoleerd worden Deze ontwikkelingen zijn tevens een grote kans om de kwaliteit van leven in bestaande wijken te verbeteren. 

In gesprek

Als onafhankelijk platform voor architectuur en stedebouw in Tilburg en omgeving maakt CAST zich sterk voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Wij willen een rol spelen in het debat tussen de stad, de ontwikkelaars, de bouwers en jou, de bewoner. Wij willen bewoners bewust maken van het belang van hun rol in deze ontwikkelingen en je daarmee een stem geven. Daarom gaan we graag met de Tilburgers in gesprek: wat betekent de ontwikkelingen voor jouw directe omgeving? Hoe komt het eruit te zien, wat is er mogelijk? Hoe ziet nieuwe energie in de wijk eruit? Hoe wil je dat jouw buurt eruit ziet? We willen bewoners laten meedenken over het versterken en duurzamer maken van hun buurt en wijk, zowel op sociaal, maatschappelijk, economisch en ecologisch niveau. 

Ontwerp door: Ruben Topia 


Activiteiten

Houd onze agenda in de gaten voor activiteiten in CAST Atelier Stad vol Energie. Op maandag 12 april organiseren we de eerste online bijeenkomst Who Cares over wonen en zorg in Tilburg. Dit programma gaat over de diverse woonbehoeften van ouderen. We zullen in gesprek gaan over de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen; ook worden nieuwe woonvormen en andere oplossingen besproken. Daarnaast organiseren we in 2021 meerdere online bijeenkomsten en hopelijk later in het jaar ook fysieke programma’s als lezingen, debatten en stadsgesprekken. Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Ontwerp door: Ellamira Kluit

Burgerpanel

CAST is op zoek naar bewoners van gemeente Tilburg die deel uit willen maken van ons nieuw te vormen burgerpanel. Ben je begaan met jouw buurt, wijk of de stad? Heb je ideeën voor verbetering van de inrichting en ontwikkelingen in je buurt? Stuur dan een email naar Claudia van der Harst.

Een gratis poster?

Wil je zelf een poster van De ideale stad maken we samen om voor je raam te hangen? Dat kan! Stuur een email naar communicatie@castonline.nl en haal je gratis poster(s) op in de LocHal.