Stadsgesprekken over actuele onderwerpen in Tilburg
25 jan 2024

Stadsgesprek | Sociaal verdichten

Verdichten als verrijking voor je wijk
CAST Stadsgesprek

In de periode 2007 – 2020 transformeerden TBV Wonen en De Wever het introverte zorgterrein Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat tot een levendige stadswijk die in 2022 werd opgeleverd. Met dit stadsgesprek blikken we terug op het proces en de uitkomsten van het Jozefpark als casestudie voor toekomstige ontwikkelingen en de groeiende verdichtingsvraagstukken in Tilburg.  

Tijdens een interactief gesprek tussen professionals, bewoners in en rondom Jozefpark en de geïnteresseerde (Til)burger zoomen we in op de sociale aspecten binnen de verdichtingsopgave rondom het gerealiseerde project. Wat voor invloed heeft de verdichting in de wijk op de sociale interactie en het gemeenschapsgevoel? Wat hebben deze ingrepen in de wijk betekend voor het woongenot? En welke leerpunten zijn belangrijk voor toekomstige ontwikkelingen? Verbonden aan de verdichtingsopgave bespreken we ook de opgaves en kansen op wijkniveau op gebied van mobiliteit, groen en beheer. 


Met Marcel Hermans (programmamanager stedelijke ontwikkeling Gemeente Tilburg), duiden we de verdichtingsopgave in Tilburg. Waar in de stad liggen er nog uitdagingen met betrekking tot sociale huur? Hoe kunnen de wooncorporaties volgens de gemeente het beste participeren in de grotere verdichtingsopgave? En welke sociale vraagstukken spelen een belangrijke rol op stadsniveau bij het toevoegen van extra sociale huurwoningen in de stad?

Samen met architect Desiree Vermeer (DAT architecten) en Rob van der Westen (projectmanager TBV Wonen) kijken we terug op de ontwikkeling van Jozefpark. Sinds de start in 2007 is er veel gebeurd, heeft de tijd het ontwerp ingehaald of is het project juist kwalitatiever geworden voor de hoeveel tijd die erin is gestoken? Zijn er in de loop van de tijd nog veel veranderingen geweest? Zijn er interessante learnings uit het bouwproces te benoemen die belangrijk zijn om mee te nemen in toekomstige complexe verdichtingsopgaves?

Aan de hand van verschillende thema’s gaan we in gesprek met een enkele bewoners en opdrachtgever Jasper van der Wal (gebiedsontwikkelaar TBV Wonen). Op welke wijze hebben bewoners en omwonenden  bijgedragen aan de totstandkoming van dit project? En hoe bevalt het de bewoners om te wonen in een nieuwe constellatie van oude en nieuwe bewoners en een nieuwe mix aan doelgroepen?

Stadsgesprek | Sociaal verdichten
  • Datum
    do 25 jan 2024
  • Locatie
  • Inloop
    19.00 uur
  • Aanvang
    19.30 uur

Meer lezen over de verdichtingsopgave? Zie ook het ontwerpend onderzoek "Verdichting als verrijking", dat architect Ton van der Hagen (Archistad) en bureau BURA urbanism voor CAST hebben uitgevoerd.