Verslag stadsgesprek Waalwijk #2 | Mobiliteit en Verdichting

Waalwijk groeit de komende jaren verder in aantal woningen en inwoners. Nieuwe woningen voegen we toe aan de bestaande stad én dorpen. Dit noemen we verdichten. Deze verdichting kan voor een verbetering van bestaande wijken zorgen. Door het toevoegen van kwaliteit in voorzieningen en mobiliteit. Het vraagt wel om slimme keuzes: hoe gaan verdichten en mobiliteit samen? 

Dit was een stadgesprek in Waalwijk op woensdag 31 mei 2023

Sprekers:

Reimar von Meding – directeur KAW architecten deelt zijn inzichten vanuit het onderzoek Ruimte Zat voor de Nieuwe Stad en we spreken met hem over de capaciteit van ruimte in de bestaande stad én over kansen in transformatie van bestaande bouw en de veranderde mobiliteit 

Christian Rommelse – stedenbouwkundige van Studio Bereikbaaris betrokken bij de verstedelijkingsstrategie Brabant. Samen met hem gaan we in op de mobiliteitsvragen voor Waalwijk

Geplande stadsgesprekken:

Stadsgesprek #3: De Duurzame Stad | in het najaar
Stadsgesprek #4: Karakteristieke Kernen | in het najaar