Tilburg e.o. | Publicatie STADSideenbundel

CAST geeft bewonersideeën een podium met STADSidee. Alle ingediende STADSideeën zijn verzameld in een kaartenbundel.

Veel mensen zien dagelijks in hun buurt wat er beter kan en hebben goede ruimtelijke ideeën om dit aan te pakken. In heel Nederland zie je dat bewonersinitiatievenvan onderop tot bijzondere en waardevolle resultaten kunnen leiden. Bewoners hebben vaak goede ideeën, maar niet altijd voldoende kennis, netwerk en organisatiekracht om deze kenbaar te maken en verder te brengen tot realiseerbare initiatieven. Aan deze ideeën wil het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) een podium bieden.

CAST vroeg Tilburgers naar goede ruimtelijke ideeën voor hun straat, buurt of de stad. In deze bundel zijn de STADSideeën verzameld. Ze vormen een prachtige inspiratiebron voor iedereen die woont in, en werkt aan Tilburg. Daarbij biedt de bundel een podium aan de initiatiefnemers om hun STADSidee te presenteren en medestanders, materialen, diensten en kennis te verzamelen om het idee misschien wel echt tot ontwikkeling te brengen.

Publicatie STADSidee

U kunt de bundel met bewonersideeën hieronder downloaden.