Tilburg e.o. | CAST Verdieping 9 De vernieuwing van de wijkvernieuwing

In 2015 heeft CAST teruggekeken op veertig jaar wijkvernieuwing in Tilburg. Alle vernieuwingen kenden hun eigen aanpak en karakter. We lieten stadsbestuurders, corporatiebestuurders, architecten en bewoners aan het woord over de Tilburgse traditie en innovatie, de maatschappelijke opgave door de decennia heen, en het ontwerpende antwoord daar op. Welke ontwikkelingen zien we terug? Welke Tilburgse successen kunnen we als voorbeeld voor andere steden beschouwen? In onze terugblik keken we enerzijds naar het sociale aspect van de vernieuwing en anderszijds naar de architectonische en stedenbouwkundige plannen en de opgaven. Op welke manier zijn deze ideeen geevolueerd door de decennia heen? Jeroen Ketelaars tekende het verloop van de avond voor u op.

Ton van der Hagen, een van de deelnemers van het gesprek, heeft de veertig jaar wijkvernieuwing historisch op een rijtje gezet. Maar CAST wilde ook verder denken: nu de grootschalige wijkvernieuwingen voorbij zijn, wat is de nieuwe vernieuwingsopgave voor de corporaties? Jeroen Ketelaars maakte een ronde langs de plaatselijke corporaties.

Het perspectief van de bewoners die te maken hebben met wijkvernieuwing was een belangrijk aandachtspunt binnen dit thema. De bewoners kwamen terug in het door ons georganiseerde rondetafelgesprek, maar ook heel nadrukkelijk in onze excursie naar de Uitvinders- en Zeeheldenbuurt. In deze Verdieping leest u het verslag van dit wijkbezoek. Tot slot leest u nog de visie van KAW, bureau voor stads- en wijkvernieuwing, op het fysiek en sociaal onderhouden van de wijken. Nu de economie en de bouw weer aantrekken en de focus meer en meer op nieuwbouw komt komt te liggen, mogen we de staat en het onderhoud van onze oude wijken niet oog verliezen, is hun stelling.