CASTatelier Logistiek Landschap | Verslag Stakeholderworkshop

De Design Challenge ‘Out of the Box’, over een duurzaam logistiek landschap van de toekomst, bereikte 26 mei weer een mijlpaal. Twee van de vier ontwerpteams bespraken hun voorstellen met experts uit de wereld van logistiek, ruimtelijke ontwikkeling en landschap. Er werd samen gereflecteerd op vier aspecten: landschap, systeem, mens en verdienmodel. Met als doel om de ontwerpers in staat te stellen hun voorstellen verder aan te scherpen, én kritisch te kijken naar actuele ontwikkelingen in de praktijk, zoals het plan Tilburg Wijkevoort.

 

Lees hier het hele verslag. 

 

Lees ook zeker de column op de website van Vereniging Deltametropool, waarin wordt gereflecteerd op de twee ontwerpen die niet voor de workshop op 26 mei werden geselecteerd, en wat dat ons wellicht leert over de aanpak van grote ruimtelijke opgaven zoals de ‘verdozing’. Ook absoluut de moeite waard om te lezen!