BOUWSTOF | 11 maart 2022 in gesprek met Ana Luisa Moura over "brownfields"

We spraken op 11 maart o.a. met: 

Ana Luisa Moura, projectleider bij Vereniging Deltametropool. Ana Luisa is de trekker van het onderzoekstraject 'werklandschappen: de transitie van werk als ruimtelijke opgave'. We gaan het met haar hebben over binnenstedelijke bedrijventerreinen, ook wel genoemd brownfields en ons toespitsen op de kanaalzone in Tilburg.