BOUWSTOF | 5 juli 2023 in gesprek met Violette Schonbërger

Violette Schonbërger – architect en stedenbouwkundige. Violette ontwerpt, onderzoekt en onderwijst complexe stedelijkheid. Ze publiceert columns over architectuur en stedenbouw vanuit een brede kritische blik op het vakgebied. Sinds 2021 is ze daarnaast lid van de Omgevingscommissie in Tilburg. We spreken met haar over ruimtelijke kwaliteit en hoe je daar als stad aan het beste aan kan werken.