BOUWSTOF | 5 juli 2023 in gesprek met Paul van Hoesel, Misha Cillessen en Anneke Moors

Paul van Hoesel - strateeg Ruimte gemeente Tilburg. Paul neemt ons mee in het Programma 013 Parken, waarmee Tilburg uitvoering gaat geven aan de opgaven water, groen en klimaatadaptatie in samenhang met verstedelijking. De stad gaat fors vergroenen, door het revitaliseren van bestaande parken, het toevoegen van beeldbepalende parken en groene verbindingen. Mischa Cillessen (ecoloog gemeente Tilburg) en Anneke Moors (adviseur Kunstloc Brabant) lanceren de Stadsnatuur Route Tilburg. Hiermee worden bewoners en ontwerpers geprikkeld om bij te dragen in de vergroeningsopgave van de stad. Studenten van Fontys MAU namen al een voorproefje.