BOUWSTOF | 22 juni 2022 in gesprek met Amy Thomas

Architectuurhistoricus Amy Thomas onderzoekt hoe gebouwen en openbare ruimte nog steeds volgens bepaalde (binaire) gendernormen en traditionele rolverdelingen ontworpen zijn. Welke rol heeft gender gespeeld bij het ontwerpen van kantoren?