17 Nov 2022

Woon Alliantie Waalwijk organiseert gesprekken over toekomst van Waalwijk

Tilburg e.o.
Woon Alliantie Waalwijk organiseert gesprekken over toekomst van Waalwijk

Waalwijk gaat er in de toekomst anders uitzien en anders beleefd worden. Woon Alliantie Waalwijk wil hierover graag in gesprek met inwoners: hoe zorgen we voor een leefbare, prettige en aantrekkelijke gebouwde omgeving? Samen met het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) en omstreken organiseert Woon Alliantie Waalwijk een aantal stadsgesprekken in 2023 over dit onderwerp. Iedere inwoner is welkom hierbij aan te sluiten.

 Wethouder wonen Ad de Jong legt het uit: “Om Waalwijk een aantrekkelijke gemeente te laten blijven om te wonen en werken is het noodzakelijk dat de gemeente een schaalsprong maakt: meer inwoners en een gezonde mix van jong en oud. Van de bakker op de hoek en de buurtsuper tot theater, sportaccommodaties, scholen en medische zorg: onze voorzieningen hebben meer inwoners nodig om ze betaalbaar te houden. In Waalwijk zijn dus fors meer woningen nodig. De Rijksoverheid en provincie sturen aan op het versneld bouwen binnen de bestaande stad en niet daarbuiten. Hierdoor ontstaat in de binnenstad een stedelijke woon- en leefomgeving met meer mensen en diversiteit aan functies. We staan dus voor een grote verandering.”

Stadsgesprekken

Als de stad, of het dorp, verandert is het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken. Dit gesprek moet structureel en aanvullend zijn, liefst vooruitlopend op inspraakmomenten voor concrete bouwprojecten. Om die concrete projecten beter te kunnen plaatsen in een context is het goed om iets meer uit te zoomen, meer integraal en met een langere tijdshorizon het gesprek met en over de gebouwde omgeving aan te gaan. Dit doen we onder leiding van CAST in open en interactieve stadsgesprekken. Samen voeren we constructief het gesprek hoe Waalwijk de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente kan verbeteren.

 De stadsgesprekken vormen samen een compleet programma, maar zijn ook los van elkaar te bezoeken. Je hoeft dus niet ieder stadsgesprek bij te wonen, maar kunt ook naar één of enkele gesprekken komen. De volgende stadsgesprekken komen aan bod:

  • Verstedelijkingsstrategie & Masterplan Binnenstad: introductiebijeenkomst, het waarom van dit programma.
  • De Verdichte Stad: inzoomen op wat verdichting betekent, waarom het nodig is en welke mogelijkheden er zijn.
  • Duurzame Stad: een gezonde en leefbare stad is een groene stad. Daarnaast is er aandacht voor mobiliteit: hoe blijft de stad bereikbaar voor iedereen?
  • Karakteristieke Kernen: verstedelijken gaat niet alleen over de stad, maar over gezonde, aantrekkelijke en leefbare kernen zoals Sprang-Capelle en Waspik.

 CAST

CAST geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. Deze uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in gesprekken, tentoonstellingen, excursies, opiniestukken of ontwerpateliers. Op die manier vergroot CAST de belangstelling voor de gebouwde omgeving en draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. CAST heeft jarenlange ervaring met het organiseren van stadsgesprekken en werkt onder andere samen met Bibliotheek Midden-Brabant, Tilburg University en wooncorporaties als Casade.

 Woon Alliantie Waalwijk

De Woon Alliantie is een netwerk van grote werkgevers, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de bouw- en woonsector uit Waalwijk. Ze zien de noodzaak voor Waalwijk om de woningbouw te versnellen en te vergroten en willen daar een bijdrage aan leveren. De Woon Alliantie ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd om het gesprek daarover met de stad aan te gaan.

 Iedereen welkom

De vier stadsgesprekken worden in 2023 georganiseerd. Iedereen is welkom om mee te denken en discussiëren over de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Houd www.waalwijk.nl in de gaten voor de uitnodiging.