25 mei 2023

Vertoning 'The proof of the pudding' van Herman Hertzberger

Architectuur in de kijker

Op 25 mei organiseert het Architectenplatform Tilburg de vertoning van de documentaire van Patrick Minks en Jaap Veldhoen over ‘ The proof of the pudding’ van Herman Hertzberger

De film wordt vertoond in Cinecitta en start om 21.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar via eventbrite.

De gelauwerde architect Herman Hertzberger is op 90-jarige leeftijd nog altijd actief. Zijn meest iconische gebouw, ‘Centraal Beheer’ in Apeldoorn uit 1972, wordt getransformeerd van verlaten kantoorgebouw tot een hedendaagse, duurzame plek voor wonen, werken en recreëren. Hertzberger noemt deze transformatie ‘the proof of the pudding’, omdat zijn structuralistische idealen uit de jaren 60 en 70 al beoogden dat gebouwen flexibel en duurzaam moesten zijn. Maar is de huidige tijd nog ontvankelijk voor zijn visie? Wat prevaleert? Winstgevende vierkante meters of ruimte voor mensen? In dit filmportret leren we Hertzberger kennen als een gedreven, humoristische en bescheiden man wiens visie op wat architectuur betekent voor mens en samenleving nog altijd actueel is. 

Herman: ‘Het is van meet af aan het idee geweest dat die ruimte-eenheden geschikt zouden zijn voor een andere invulling. Dat is de gedachte van het Structuralisme, dat je iets maakt wat zich leent om op verschillende manieren gebruikt te worden.’