06 mei 2021

Noud Derks nieuwe voorzitter van CAST

Noud Derks nieuwe voorzitter van CAST

Noud Derks is de nieuwe bestuursvoorzitter van CAST, het Centrum Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o.. Hij volgt Frits Horvers op die sinds juli 2005 de functie van voorzitter bekleedde. Noud Derks trad in de zomer van 2020 al aan als bestuurslid van CAST.

Frits Horvers blikt terug op zijn voorzitterschap: “De dynamische omgeving is voortdurend aanleiding om na te denken over de manier waarop CAST hier adequaat op kan inspelen. Ik werd voortdurend geprikkeld om mee te denken in de opzet van CAST-activiteiten. Er is daardoor veel leven in de CAST-brouwerij.” Horvers benadrukt de levendigheid van de relatief jonge organisatie die een kweekvijver is voor Tilburgs talent: “CAST is rijk aan sprankelende, jonge potentials zoals Bas van der Pol, die bij CAST begon en nu de vertrokken wethouder Berend de Vries is opgevolgd. Ik ben ervan overtuigd dat zijn reeds bewezen bedrevenheid de stad geen windeieren zal leggen.” Na zijn vertrek bij CAST gaat Horvers door met het bijdragen aan de ontwikkeling van de ambitieuze stad die Tilburg is. 

Links: Frits Horvers. Rechts: Noud Derks

In Noud Derks heeft CAST een waardige opvolger gevonden. Derks is erg betrokken bij  Tilburg: zo is hij voormalig gemeentesecretaris van Tilburg en zit daarnaast in het bestuur van het Spoorpark, het stadspark op het voormalige Van Gend & Loos terrein in de stad. Als nieuwe voorzitter ziet Derks veel uitdagingen: "Midden-Brabant staat voor grote opgaves. De grootste is zonder twijfel de bouw van heel veel woningen. Alleen al in Tilburg is de behoefte 25.000 huizen groot. Dat moet voornamelijk in bestaand stedelijk gebied gebeuren. En dat in de context van de energietransitie, circulariteit, leefbaarheid, betaalbaarheid en ruimtelijke en architectonische kwaliteit. CAST wil voorop lopen in de discussie en aan deze opgave een belangrijke bijdrage leveren.” Naast het  bespreekbaar maken van de verdichtingsopgave van de stad ziet Derks talloze andere punten op de agenda: “Er is natuurlijk nog héél veel meer om aan te werken dan de woningbouwopgave. Werk genoeg, evenals ambitie!” Het team en bestuur van CAST bedanken Frits Horvers van harte voor zijn bijzondere inzet en zien uit naar het voorzitterschap van Noud Derks.


Over CAST
CAST Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. Deze uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in gesprekken, tentoonstellingen, excursies, opiniestukken of ontwerpateliers. Op die manier vergroot CAST de belangstelling voor de gebouwde omgeving en draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.