13 jun 2024

Dag van de Ontwerpkracht | 4 juli

CAST&co
Dag van de Ontwerpkracht | 4 juli

Platform Ontwerp organiseert de Dag van de Ontwerpkracht 2024 op donderdag 4 juli in Tilburg. Zorg dat je er ook dit jaar weer bij bent. Een inspirerend programma met keysnotes en masterclasses met het thema NU-STRAKS-LATER. 

We verdrinken in de urgenties voor de verandering van ons land. Hoe krijgen we grip op de vormgeving van onze toekomst? Wat moet nu, wat kan straks en wat komt later? Hoe zetten we ontwerpkracht in om stapsgewijs verandering te realiseren en vraagstukken te integreren, zodat we ook trots kunnen zijn op het resultaat? 

Een dag met keynotes van Henk Ovink en Lieke Jildou de Jong en vele masterclasses en werksessies waar ontwerpkracht centraal staat, zoals … ontwerpen door de schalen heen, het omgaan met zeespiegelstijging, bodem en water als sturende en stuwende krachten, het kwaliteitsstelsel van de toekomst, nieuwe vormen van samenleven, de plattegrond van de toekomst en de Nota Ruimte vs integrale toekomstbeelden.

Samen met de BNSP, BNA, Koninklijke Nederlandse Ingenieurs, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, NVTL, Vereniging Deltametropool en BNI heeft Platform Ontwerp een inspirerend programma samengesteld. 

Meer informatie en aanmelden via deze link.

Foto: Gemeente Tilburg | Marthe Jacobs