11 Mar 2020

Coronavirus

Coronavirus

CAST volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en Gemeente Tilburg met betrekking tot het coronavirus. We instrueren onze medewerkers nadrukkelijk op hygiëne. Medewerkers die milde gezondheidsklachten ervaren, worden niet ingezet.

Activiteiten van CAST worden in ieder geval tot 1 april geannuleerd. Voor de bijeenkomst op 19 maart zoeken we een nieuwe datum. 

We staan in nauw contact met de gemeente. Mochten de aanwijzingen wijzigen, worden tijdig passende maatregelen getroffen. Hierover informeren we onze gasten en medewerkers altijd zo spoedig en volledig mogelijk. 

Updat 12 maart:

N.a.v. de hernieuwde richtlijnen worden alle publieke activiteiten van CAST tot 1 april afgelast. We zoeken naar een nieuwe datum voor de geplande bijeenkomsten. 

Update 10 maart:

Op last van de burgemeester van Tilburg worden grote evenementen, met meer dan 1.000 bezoekers, afgelast. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de doorgang van onze bijeenkomsten. We vertrouwen erop dat onze bezoekers en sprekers hun eigen verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op gezondheid en hygiëne.

Update 9 maart: 

Het RIVM adviseert iedereen in Noord-Brabant met milde gezondheidsklachten om thuis te blijven. Dit in verband met de corona-uitbraak in Nederland. Reden voor de oproep is dat bij veel besmettingsgevallen in Brabant de bron nog onduidelijk is. Onder milde gezondheidsklachten verstaat het RIVM hoesten en neusverkoudheid, al dan niet met koorts. CAST en haar medewerkers geven gehoor aan dit advies.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die jij én wij kunnen nemen om verspreiding te voorkomen zijn heel simpel:  • Was je handen regelmatig.  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. • Gebruik papieren zakdoekjes. • Schud elkaar niet de hand.

Op de website van het RIVM lees je hier meer over.