15 nov 2021

CAST&co | 6 nieuwe partners 2021!

CAST&co
CAST&co | 6 nieuwe partners 2021!

CAST&Co is een nieuw platform van CAST voor professionals, vakgerichte bedrijven en organisaties, bestuurders en ambtenaren met een engagement voor de stad en regio Midden-Brabant het gesprek aangaan en samenwerken aan ruimtelijke uitdagingen.

Trots dat we in 2021, MINT VastgoedSTUDIOREDDUrban Jazz B.V., Synchroon B.V., GROUP A en Heembouw Architecten B.V. als nieuwe partners mochten verwelkomen!

Met de kennispartners in het collectief voeren we een verdiepend vakdebat over de randvoorwaarden om tot ruimtelijke kwaliteit te komen, over vakmanschap en goed opdrachtgeverschap, over samenwerking en proces, over het creëren van een goed architectuurklimaat. Het netwerk bespreekt urgente vraagstukken, legt dilemma’s open op tafel en helpt elkaar verder om tot betere oplossingen te komen voor de grote, complexe opgaven waar alle professionele partners voor staan. CAST faciliteert dit gesprek met 4 tot 5 bijeenkomsten per jaar. 

Leden van CAST&Co ondersteunen door hun financiële bijdrage CAST in de missie om het architectuurklimaat en de ruimtelijke kwaliteit in de regio actief te stimuleren.

Een volledig overzicht van alle CAST&Co vindt u op de pagina "partners". 

Bent u ook geïnteresseerd partner te worden? Wij bespreken graag met u wat er mogelijk is.