logistiek met meerwaarde voor stad en land
25 mrt 2021

Werkconferentie Logistiek Landschap van de Toekomst

Cast atelier Logistiek landschap
Werkconferentie Logistiek Landschap van de Toekomst

Aanleiding
We consumeren meer en meer, en met veel gemak bestellen we online. Pakketjes worden de volgende dag bezorgd, of zelfs al binnen een paar uur. Welke ruimtelijke impact mag dat hebben? Welke eisen en ambities stellen we aan de logistieke bedrijventerreinen? Kan het ook anders dan die grote, grijze dozen langs de snelweg? Vier ontwerpteams gingen de design challenge ‘Out of the Box’ aan en creëerden visie en ontwerpvoorstel. Prikkelende en inspirerende ideeën als voeding voor het debat. In augustus 2020 organiseerde CAST een debatavond waar deze vier ontwerpideeën werden gepresenteerd. Met aanwezige experts en beleidsmakers werd een inhoudelijk debat gevoerd over wat nodig is om te komen tot dit logistieke landschap van de toekomst. Verslag van dit debat lees je hier. Ook is er net een inspiratiedocument gepubliceerd over de toekomst van het logistieke landschap, deze leest je hier.   

Doel van de werkconferentie
Het “out of the box” denken over de toekomst van bedrijventerreinen/ xxl logistieke centra een stap verder brengen en concretiseren naar de praktijk. Het vormen van een consensus tussen alle relevante partijen: de overheid, de ontwerpers, de adviseurs en de marktpartijen. Wat is er nodig om te komen tot een duurzaam logistiek landschap en wie kan daar welke rol in spelen? Conclusie en aanbevelingen worden gedeeld met minister van ruimte/ formateur.

Resultaat werkconferentie:

  • Concreet beschreven vervolgstappen voor alle verschillende partijen om duurzamer te handelen met betrekking tot de logistieke uitdaging.
  • Beschreven taken, rollen en verantwoordelijkheden – (ambities en intentie/ commitment) voor zowel overheid (regionaal, provinciaal en landelijk), marktpartijen (eigenaren/ investeerders/ ondernemers) als ontwerpers.
  • Een advies aan concrete voorwaarden die de overheid aan bedrijventerreinen en logistieke centra moet stellen. Welke regels zijn dat en wat hebben overheidsorganisaties (gemeente/ provincie/ rijk) daarin nodig? Welke regels, eisen en voorwaarden stellen we? Wat spreken we af over regie en samenwerking.
  • Een gezamenlijke ambitie; goodwill voor een manifest/ taskforce voor aanpak.

Programma:

Tijd

Wat

15.30 – 15.40

Openingsstatement door Cees-Jan Pen

15.40 – 15.50

Presentatie voorbeeldproject

15.50 – 16.10

Workshop 1

De groep wordt opgedeeld in de stakeholders (Overheid, Ontwerpers, Marktpartijen en adviseurs). De vraag waarover gebrainstormd gaat worden is Wat zou je kunnen doen en wat is daarvoor nodig

16.10 – 16.25

Presentatie bevindingen workshop 1

16.25 – 16.35

Pauze

16.35 – 16.55

Workshop 2

De belangen zijn zojuist gepresenteerd. Hoe kunnen we elkaar vinden. Break-out sessies: we mixen alle stakeholders, dus iedere groep heeft iemand die ontwerpt, een ambtenaar, iemand van een marktpartij en een overig. Alle groepen gaan bezig met dezelfde vraag: Welke randvoorwaarden kunnen we stellen aan logistieke hallen/ bedrijventerreinen waar alle partijen zich in kunnen vinden. (en wat hebben we nodig om dit te bereiken). Wat kan ik daarin betekenen.

16.55 – 17.10

Presentatie van bevindingen Workshop 2

Alle eisen die gepresenteerd zijn worden samengevat en gebundeld en gepresenteerd.

17.10 – 17.25

Plenair gesprek over de bevindingen.

Aanbevelingen moeten op lokaal niveau: wat kan de gemeente hierin betekenen

17.25 - 17.30

Afsluiting door Cees-Jan Pen


We willen iedereen die te maken heeft met de logistieke sector die iets kan bijdragen aanmoedigen zich aan te melden door een mail te sturen naar basmastboom@castonline.nl. Dit kan tot uiterlijk 5 maart.

Cast atelier Logistiek landschap