logistiek met meerwaarde voor stad en land
25 mrt 2021

Werkconferentie Logistiek Landschap van de Toekomst

CASTatelier Logistiek landschap

Het “out of the box” denken over de toekomst van bedrijventerreinen/ xxl logistieke centra een stap verder brengen en concretiseren naar de praktijk. 

Werkconferentie Logistiek Landschap van de Toekomst

Waarom een werkconferentie
CAST heeft al een aantal jaren het onderwerp logistiek landschap op de agenda staan. In augustus 2020 organiseerde CAST een debatavond waar deze vier ontwerpideeën werden gepresenteerd met verrassende alternatieven voor ‘de verdozing’ van het landschap. Het verslag hierover leest u hier. Ook, is er net een inspiratiedocument gepubliceerd over de toekomst van het logistieke landschap, deze leest u hier.

 Met deze werkconferentie willen we het “out of the box” denken over de toekomst van bedrijventerreinen/ xxl logistieke centra een stap verder brengen en concretiseren naar de praktijk. Het vormen van een consensus tussen alle relevante partijen: de overheid, de ontwerpers, de adviseurs en de marktpartijen. Wat is er nodig om te komen tot een duurzaam logistiek landschap en wie kan daar welke rol in spelen?

Aanleiding
We consumeren meer en meer, en met veel gemak bestellen we online. Pakketjes worden de volgende dag bezorgd, of zelfs al binnen een paar uur. Welke ruimtelijke impact mag dat hebben? Welke eisen en ambities stellen we aan de logistieke bedrijventerreinen? Kan het ook anders dan die grote, grijze dozen langs de snelweg?

Resultaat werkconferentie
We willen komen tot 10 uitgangspunten/ eisen, gedragen door alle aanwezige stakeholderpartijen

  • Naast concrete voorwaarden voor logistieke hallen en/of bedrijventerreinen kan dit ook bijvoorbeeld een voorstel zijn voor een beleidswijziging bij gemeentes of provincie.
  • Per uitgangspunt wordt een verantwoordelijke stakeholdersgroep benoemd.

Wat gaan we doen met de resultaten?

  • Conclusie en aanbevelingen worden gedeeld met het College van Rijksadviseurs.
  • Uitgangspunten vormen basis voor een journalistiek verslag
  • Uitgangspunten vormen basis voor een Show&Tell in juni waarbij marktpartijen en ontwerpers met elkaar gematcht zullen worden.

Resultaat werkconferentie:

  • Concreet beschreven vervolgstappen voor alle verschillende partijen om duurzamer te handelen met betrekking tot de logistieke uitdaging.
  • Beschreven taken, rollen en verantwoordelijkheden – (ambities en intentie/ commitment) voor zowel overheid (regionaal, provinciaal en landelijk), marktpartijen (eigenaren/ investeerders/ ondernemers) als ontwerpers.
  • Een advies aan concrete voorwaarden die de overheid aan bedrijventerreinen en logistieke centra moet stellen. Welke regels zijn dat en wat hebben overheidsorganisaties (gemeente/ provincie/ rijk) daarin nodig? Welke regels, eisen en voorwaarden stellen we? Wat spreken we af over regie en samenwerking.
  • Een gezamenlijke ambitie; goodwill voor een manifest/ taskforce voor aanpak.

Programma:

Tijd

Wat

15.20 – 15.30

Online Inloop

15.30 – 15.40

Openingsstatement Cees-Jan Pen, Lector de Ondernemende Regio Fontys Hogeschool

15.40 – 15.50

Presentatie voorbeeldproject Ecomunitypark Oosterwolde, directeur Anne Jan Zwart

15.50 – 16.20

Brainstorm 1: DIVERGEREN

In verschillende gemengde groepen brainstormen we in breakout sessies over de verschillende mogelijkheden, uitgangspunten of veranderingen die nodig zijn voor verduurzaming van logistieke hallen en bedrijventerreinen.

16.20 – 16.30

Pauze

16.30 – 17.10

Brainstorm 2: CONVERGEREN

De volgende stap is het concretiseren en focus leggen op de belangrijkste eisen. Aan het einde van de brainstorm heeft iedere groep maximaal 5 concrete uitgangspunten.

17.10 – 17.25

Opstellen van 10 uitgangspunten en eisen

Alle uitgangspunten worden samengevoegd en over elkaar heen gelegd. Waar ligt de overlap, welke opgestelde punten worden niet door iedereen gedragen en welke 10 uitgangspunten zullen uiteindelijk het resultaat van deze werkconferentie zijn?

17.25 - 17.30

Afsluiting door Cees-Jan Pen, Lector de Ondernemende Regio Fontys Hogeschool


We willen iedereen die te maken heeft met de logistieke sector die iets kan bijdragen aanmoedigen zich aan te melden door een mail te sturen naar basmastboom@castonline.nl. Dit kan tot uiterlijk 19 maart.