logistiek met meerwaarde voor stad en land
26 mei 2020

Stakeholder workshop

In gesprek over het logistiek landschap van de toekomst
CASTatelier Logistiek landschap

Verdieping uitkomsten Design Challenge 'Out of the Box'.

Stakeholder workshop
  • Datum
    di 26 mei 2020

Download hier het verslag van de bijeenkomst.


Uit de uitkomsten van onze Design Challenge 'Out of the Box' zijn twee plannen geselecteerd voor een verdiepend gesprek. Het verslag van de selectiecommissie kun je  hier teruglezen.

We gaan in gesprek over de volgende ideeën:

Doel is om de ontwerpresultaten (het verhaal, conceptueel model en fysiek ontwerp) te spiegelen aan de context waar het moet landen. Daarvoor gaan we met een breed palet van stakeholders actief in gesprek: beleidsmakers van gemeenten en de provincie, ruimtelijk strategen en ontwerpers, bedrijfsmakelaars, investeerders, gebruikers, ontwikkelaars, etc. Welke onderdelen inspireren? Wat is kansrijk? Wat niet? Welke partijen moeten samenwerken om te werken richting realisatie? Om financieel realistisch te zijn? Wat betekent het ontwerp op lokaal niveau? Wat is de toepassing op regionale of provinciale schaal? En welke beleidsmaatregelen zijn nodig om tot deze nieuwe ontwerpoplossingen te komen?