logistiek met meerwaarde voor stad en land
01 jul 2021

Show & Tell Logistiek Landschap

CASTatelier Logistiek landschap

Kunstenaars, architecten, landschapsontwerpers, vormgevers en social designers (kortom makers), laat zien wat jullie kunnen betekenen op het gebied van het logistieke landschap van de toekomst! Ontmoet potentiële opdrachtgevers en deel jouw innovatieve ideeën en verbreed je netwerk. Jouw creatieve brein is van toegevoegde waarde!

Meld je aan via deze link (kosten: 25 euro)

Show & Tell Logistiek Landschap
 • Datum
  do 01 jul 2021
 • Locatie
 • Aanvang
  13.00 uur

Van verdozing naar een duurzaam en gezond landschap

Alleen al in Brabant worden er de komende jaren zo'n 500 voetbalvelden aan bedrijventerreinen bijgebouwd. Vanwege de gunstige ligging van Brabant, op de logistieke lijn tussen de haven van Rotterdam en het Ruhrgebied in Duitsland is deze provincie een aantrekkelijke plek voor het ontwikkelen XXL Distributiecentra (groter dan 40.000 vierkante meter). “Verdozing” is alom aanwezig. Tegelijkertijd staat de bouw voor een enorme opgave en staat onze fysieke leefomgeving onder druk. Allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, stikstofproblemen en energietransitie, zorgen ervoor dat de druk op de ruimte enorm is. Zowel in de stad als op het platteland strijden infrastructuur, bebouwing, landbouw en natuur om de beperkte ruimte. Terwijl we snakken naar een gezondere en betere leef- en werkomgeving.

De logistieke bedrijvigheid zorgt voor economische groei en banen. Maar een keerzijde heeft deze booming business ook. De zogenaamde landscrapers nemen grote delen van het landschap in en creëren met hun grauwe, non-descripte gevels een onaantrekkelijk en de-humaniserend landschap. Daarbij hebben we in datzelfde landschap een energieopgave op te lossen, en willen we de biodiversiteit bevorderen. We willen toe naar een circulair systeem, in bouw én goederen, zero-emissie en graag ook prettige, gezonde menselijke werklocaties.

Logistiek en creatief 

Centrum Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) en Kunstloc Brabant hebben de handen ineengeslagen om samen de toekomst te verkennen en te kijken hoe we creatieve denkkracht kunnen inzetten om met oplossingen te komen, samenwerkingsverbanden op te zetten en ondernemers en creatieve professionals te matchen. Zo hielden we eerder de Design Challenge Out of the Box. Lees hier het verslag van het werkatelier over het logistieke landschap van de toekomst op 25 maart 2021. 

We nodigen je uit met ons een stap verder te gaan op donderdag 1 juli 2021 bij CAPI Europe in Tilburg. 

Show & tell

Bij show & tell krijgen makers uit alle disciplines de gelegenheid om op een informele manier hun werk te presenteren en kennis te maken met potentiële opdrachtgevers. Met show & tell | logistiek landschap op 1 juli willen Kunstloc Brabant en CAST de kansen en de impact laten zien die creatieve en artistieke professionals kunnen hebben op de ontwikkelingen op het gebied van onze fysieke omgeving op werklocaties. We brengen je in contact met bedrijven en gemeentes die graag creatieve professionals willen ontmoeten en die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van hen binnen hun werkdomein. Aan de maker de kans om te inspireren met het eigen werk en om met deze instellingen en bedrijven het gesprek aan te gaan over de rol van kunst in een razendsnel veranderende leefomgeving. De casussen waarover je in gesprek kunt gaan vind je hieronder. Professionele makers vanuit alle kunstdisciplines zijn welkom! Deze editie van show & tell biedt je de mogelijkheid om een nieuw type opdrachtgevers te ontmoeten, na te denken over eigen specifiek binnen deze thematiek en een nieuw netwerk aan te boren. Uit deze bijeenkomsten komen regelmatig vervolggesprekken voort, en vaak rollen er ook concrete samenwerkingen uit. Lees op Mestmag.nl over de opbrengsten van eerdere show & tell’s. 

Deze show & tell wordt gecureerd door CAST en Kunstloc Brabant. Dat betekent dat je in kunt schrijven om deel te nemen met een link naar je portfolio. Geef je voorkeur aan voor 3 casussen waarmee je in gesprek wilt gaan. Als je toegelaten wordt betaal je een bijdrage van 25 euro. Pas nadat je definitief geselecteerd bent, ontvang je van ons de factuur. De bijeenkomst is fysiek en geheel coronaproof georganiseerd.

Praktisch

We openen plenair tussen 13:30 en 14:00 uur. De gesprekken vinden vervolgens plaats in twee rondes: ronde 1 van 14:00-15:00 uur, ronde 2 van 15:30 tot 16:30. Je wordt voor een van deze rondes ingedeeld. In deze ronde ga je met 3 opdrachtgevers in gesprek voor de duur van steeds ruim tien minuten. Je presenteert jezelf, stelt brandende vragen en je krijgt feedback op je ideeën. 

Let op: Er zijn max 10 plaatsen beschikbaar voor makers bij deze Show & Tell. Bij grotere belangstelling maken we een selectie op basis van een mix aan disciplines. Kosten voor deelname zijn €25. Je ontvangt een factuur na selectie.

MELD JE AAN VIA DEZE LINK

Deelnemende organisaties

Hieronder vind je de deelnemende organisaties met wie je in gesprek gaat. Bij elke instelling lees je de casus of het vraagstuk wat bij hen speelt op dit gebied.

CAPI Europe 

Capi Europe-producten moeten lang en eerlijk met de consument meegroeien, net als ons bedrijf. In 1997 startte Toine van de Ven een eenmanszaak in het Brabantse Udenhout. Hij stortte zich vol plezier op zijn betonnen beelden en ornamenten. Vanuit het kleine Udenhout was het een grote stap naar het enorme Azië. Met zijn ondernemerskarakter wist Toine al snel zwaar terrazzo uit Vietnam te importeren. Optimistische mensen durven vooruit te denken. Toine vertaalde de look & feel van zijn zware bloempotten, naar lichtgewicht varianten met verschillende structuren. Met zijn service, eerlijkheid en innovatie, wist Toine van Capi één van de meest unieke Europese bedrijven in bloempotten te maken. Vooruitgang zit dus in de genen van Capi Europe. Ook nu blijven wij toekomstgericht en innovatief denken en werken, vanuit onze ervaring. Website: https://www.capi-europe.com/ 

Je kunt in gesprek gaan met Toine van de Ven, managing director, over 1 of beide casussen:  

 • Hoe kan het pand/ terrein nog groener/ biodiverser/ duurzamer worden, zodat het een voorbeeldcase wordt voor andere bedrijven en ondernemers. Zoals we nu een voorbeeld geven met zonnepanelen, bijen

 • houden, etc. Maar wat kunnen we nog meer? 

 • Creeër een blijvend leuke groene buitenplek voor het Capi personeel en de bezoekers, zodat we personeel stimuleren om meer naar buiten te gaan (wandelen, buiten overleg, lunchen, etc), waarbij ze ook getriggerd worden om dit thuis ook te gaan doen.  

 

Somerset (ontwikkelaar) 

Hoe ziet het logistieke landschap van de toekomst eruit? Hoe creëren we aantrekkelijke werk- en verblijfsplekken. Volgens Somerset kunnen bedrijventerreinen een plek zijn waar kennis, onderwijs en arbeid samen komen; een broedplaats waar alles samen komt en die ook aantrekkelijke is als verblijfsplek. Een plek waar mensen willen zijn om te innoveren. Waar logistiek slimmer en duurzamer worden gemaakt. In een circulaire omgeving met dito gebouwen.

Je gaat in gesprek met Tom Peters, Partner Somerset, 

 

Gemeente Tilburg: Werklandschap Wijkevoort 

De Gemeente Tilburg heeft met Wijkevoort een hoog ambitieniveau, maar ze wil bedrijven die zich daar willen vestigen niet volledig voorschrijven waar ze aan moeten voldoen. De gemeente wil graag dat bedrijven die belangstelling hebben met een experimenteel creatief plan komen over hoe zij zich toonaangevend duurzaam zouden willen vestigen in Wijkevoort. (natuur, kwalitatieve leefomgeving, recreatie). Op basis van het plan mogen ze dan wel of niet zich daar vestigen. De omgeving heeft 2 beekdalen die graag weer in ere hersteld worden en waar het water blijft in plaats van zo snel mogelijk afgevoerd voor de landbouw. En er moet rekening gehouden worden met de nabijgelegen wijk Reeshof. De gemeente Tilburg wil graag in contact met creatieve professionals die samen met geïnteresseerde bedrijven gaan samenwerken om te komen tot duurzame vestigingsvoorstellen. Het is interessant en zinvol om via een speeddate tot een geschikte creatieve poule te komen waar ze voor Wijkevoort in aanmerking komende ondernemers aan kunnen koppelen. De professionals zijn bureaus/ ontwerpers op het raakvlak van stedenbouw, landschap en architectuur (dat mogen duo’s zijn). Bedrijven kunnen uiteraard zelf kiezen met welke bureaus ze in ze gaan. Bekijk hier het Ontwerp bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort - Gemeente Tilburg.

Je gaat in gesprek met Marc Olthuis, stedenbouwkundige Gemeente Tilburg. 

 

Gemeente Tilburg: Loven 

Industrieterrein Loven ligt aan de oostkant van Tilburg en wordt begrensd door de Bosscheweg, de spoorlijn Tilburg – Den Bosch, de Burgemeester Bechtweg, de Centaurusweg en het Wilhelminakanaal. Loven behoort tot de al langer bestaande bedrijventerreinen van Tilburg. Op Loven zijn ruim 250 bedrijven gevestigd met een grote diversiteit: grote en mkb-bedrijven, logistieke dienstverleners, handelsbedrijven en productiebedrijven, waardoor er veel verkeersbewegingen zijn.  En bedrijven met een hogere milieucategorie. In Loven-zuid is de dynamiek anders met kleinere bedrijven en een enkele woning.  

Er is een grote vraag naar ruimte voor bedrijven. De vraag is hoe we dit werklandschap intensiever kunnen gebruiken en toekomstbestendig maken. De inzet is erop gericht om samen met de ondernemers op Loven ervoor te zorgen dat: 

 • de ruimte op Loven zo goed/efficiënt/optimaal mogelijk wordt benut, waardoor bedrijven de ruimte krijgen om te groeien; 

 • Loven energie neutraal , klimaatadaptief en meer groen wordt;  

 • de bedrijven  in de toekomst goed bereikbaar blijven. Voor vrachtverkeer,  maar ook voor fietser en wandelaar. 

Wie denk er met ons mee? 

Je gaat in gesprek met Natalie Wassenberg, accountmanager bedrijven en Christina Rademacher, projectleider.