Europese ontwerpwedstrijd voor jonge architecten tot en met 40 jaar
20 apr 2023

EUROPAN | Symposium

Europan17

Overdag is er voor de deelnemers aan de competitie een excursie en een Q&A. Tijdens het openbare avondprogramma gaan we dieper in over het belang van de SRBT en prijsvragen zoals Europan, maar ook op de zes locaties en de bijbehorende thema’s.

EUROPAN | Symposium

BLASt en CAST organiseren in opdracht van Europan NL deze dag een openbaar symposium naar aanleiding van ontwerpcompetitie Europan 17. Europan is de langstlopende en meest omvangrijke ontwerpcompetitie van Europa voor architecten tot 40 jaar. De 51 locaties van Europan 17 staan model voor vraagstukken die momenteel op veel plekken in Europa spelen. 

De Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) is gastregio voor Europan 17 in Nederland. In de SRBT werken negentien gemeenten, vier waterschappen, de provincie Noord-Brabant en het Rijk samen aan de duurzame ontwikkeling van de regio. De regio doet mee met zes locaties (Groenewoud en Kenniskwartier in Tilburg, ’t Zoet en Schorsmolen in Breda, het winkelcentrum in Etten-Leur en de Taxandriaweg in Waalwijk). Europan NL voert publieksgerichte activiteiten uit in samenwerking met de lokale architectuurcentra BLASt (Breda) en CAST (Tilburg).

Overdag is er voor de deelnemers aan de competitie een mogelijkheid tot lokatiebezoek en een Q&A. Ben je geïnteresseerd in deelname en wil je graag mee naar de locaties? Om 9.30 verzamelen alle deelnemers in de LocHal.

Tijdens het openbare avondprogramma gaan we dieper in over het belang van de SRBT en prijsvragen zoals Europan, maar ook op de zes locaties en de bijbehorende thema’s. We praten onder andere met:

Bas van der Pol (wethouder gemeente Tilburg) en Bas van Rijsbergen (directeur Stedelijke Ontwikkeling gemeente Breda) over de waarde en kracht van Europan voor de deelnemende gemeentes.

Ton Venhoeven (VenhoevenCS architecture+urbanism) geeft een presentatie over Living Cities.

Peter van Schie (stedenbouwkundige gemeente Breda) en Marco Visser (stedenbouwkundige gemeente Tilburg) zullen ingaan op de betekenis van deelname aan Europan voor de SRBT.

Sabine Lebesque (Europan NL) met een korte introductie over Europan. Wat doet Europan, waar staat het voor?

We sluiten de avond af met een tafelgesprek waarin we verder ingaan op thema’s zoals brede welvaart, nieuwe stedelijkheid en mobiliteit.

De presentatie en moderatie is in handen van Sophie Stravens. De voertaal deze avond is Engels.

Toegang is gratis, wil graag even aanmelden.