Talkshow over architectuur en stedenbouw
22 jun 2022

BOUWSTOF talkshow

LIVE bij te wonen!
BOUWSTOF talkshow

BOUWSTOF is dé talkshow in Tilburg: een dynamisch programma met ruimte voor actualiteiten, interviews, verdiepende gesprekken en cross-overs waar iedereen met een interesse voor architectuur, ruimtelijk ontwerp en design bij wil zijn. Een ontspannen avond met inhoud en diepgang.

BOUWSTOF talkshow

In deze editie zijn te gast:

Architectuurhistoricus Amy Thomas onderzoekt hoe gebouwen en openbare ruimte nog steeds volgens bepaalde (binaire) gendernormen en traditionele rolverdelingen ontworpen zijn. Welke rol heeft gender gespeeld bij het ontwerpen van kantoren?

Met Ton Wilthagen spreken wij over zijn benoeming als stadshoogleraar van Tilburg, een unieke titel in Nederland. Wilthagen is hoogleraar arbeidsrecht en mag vanuit zijn expertise de komende vier jaar het Tilburgse college adviseren. De komende 20 jaar komen er 25.000 woningen bij en 40.000 nieuwe inwoners. We zijn benieuwd wat de groei van de stad gaat betekenen voor de Tilburgse arbeidsmarkt. Waar gaan al deze nieuwe mensen werken en wie hebben we hard nodig? En hoe passen we (nieuwe) bedrijven (en bedrijfspanden) in deze verdichtingsopgave nu bedrijventerreinen ook in het vizier zijn als interessante woonlocaties?

Architectuurhistoricus Lenneke Willemstein dook in de familiegeschiedenis van de Tilburgse familie Pollet, ooit één van de rijkste families van Tilburg. Deze fabrikantenfamilie heeft in de 19de eeuw veel vastgoed ontwikkeld in Tilburg. Denk aan de Harmonie in de Stationsstraat of de grote villa's aan de Spoorlaan. Ook bouwden zij woningen voor arbeiders. Welke invloed hebben zij gehad op de architectuur ontwikkeling van de stad? 

Oog in oog met Mirjam Slob; we spreken met haar over daktuinen. Daktuinen maken de leefbare stad van de toekomst. Tilburg in 2045… Klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair? Dan is het nú tijd voor een Tilburgs netwerk van daktuinen. Om het welzijn van de inwoners te vergroten. Om de biodiversiteit in de stad te herstellen en versterken. Om de hitte te beperken. Om overvloedige regenval te benutten en extreme droogte tegen te gaan. En om de verbinding tussen de Tilburgers en natuur en landbouw te herstellen. Hoe gaat Mirjam Slob haar (letterlijk en figuurlijke) hoge ambities waarmaken? Wat zijn grote kansen en waar ziet zij nog hobbels? 

Uiteraard zijn Tim en Hassiba weer voor ons op pad geweest en komt Martijn Neggers de show weer afsluiten!