Talkshow over architectuur en stedenbouw
21 apr 2021

BOUWSTOF 21 #1

Bouwstof Talkshow
BOUWSTOF 21 #1
  • Datum
    wo 21 apr 2021
In 2021 zal binnen BOUWSTOF extra aandacht zijn voor de volgende thema's:
  • het verdichten van de stad op een intelligente manier
  • de blik op de kansen van (binnenstedelijke)bedrijventerreinen
  • de relatie stad-land. 

Hierin zitten al ontzettend veel maatschappelijke, ruimtelijke en sociaaleconomische thema’s. Denk aan de  woningbouwopgave (in de Tilburgse regio), vergroening vs. verdichting, circulair bouwen en energietransitie.

Ook streven we naar een voldoende ‘divers’
programma. Dat houdt in dat we als redactie ook opzoek gaan naar onderwerpen waarin nclusiviteit voor de diverse samenleving in de ruimtelijke ordening bevraagd wordt. Het gaat dan om diversiteit in culturele achtergronden,
sociaaleconomische en maatschappelijke kansen, gender, seksualiteit, leeftijd en fysieke of mentale gesteldheid.

Bouwstof Talkshow