Stadsgesprekken over actuele onderwerpen in Tilburg
31 mei 2023

Stadsgesprek Waalwijk #2 | Stadsgroei en Mobiliteit

CAST Stadsgesprek

Op welke manier kan een middelgrote stad als Waalwijk groeien, welke plekken zijn hiervoor geschikt? Hoe wordt de leefbaarheid vergoot? Hoe gaat dit met mobiliteit samen?

Stadsgesprek Waalwijk #2 | Stadsgroei en Mobiliteit
  • Datum
    wo 31 mei 2023
  • Locatie
  • Inloop
    19:30 uur
  • Aanvang
    20:00 uur

Waalwijk groeit de komende jaren verder in aantal woningen en inwoners. Nieuwe woningen voegen we toe aan de bestaande stad én dorpen. Dit noemen we verdichten. Deze verdichting kan voor een verbetering van bestaande wijken zorgen. Door het toevoegen van kwaliteit in voorzieningen en mobiliteit. Het vraagt wel om slimme keuzes: hoe gaan verdichten en mobiliteit samen? Kom ook naar het tweede stadgesprek op woensdag 31 mei en praat erover mee.

Op wat voor manier kan een middelgrote stad als Waalwijk verdichten (woningen toevoegen)? Welke plekken zijn hiervoor geschikt? Wat zijn de gevolgen? Hoe vergroten we de leefbaarheid? Hoe gaan verdichting en mobiliteit samen?

Sprekers:

Reimar von Meding directeur KAW architecten deelt zijn inzichten vanuit het onderzoek Ruimte Zat voor de Nieuwe Stad en we spreken met hem over de capaciteit van ruimte in de bestaande stad én over kansen in transformatie van bestaande bouw en de veranderde mobiliteit.  

Christian Rommelsestedenbouwkundige van Studio Bereikbaar, is betrokken bij de verstedelijkingsstrategie Brabant. Samen met hem gaan we in op de mobiliteitsvragen voor Waalwijk.  

Welke ambities heeft Waalwijk op het gebied van mobiliteit? De groei van Waalwijk betekent meer mensen en meer vervoersbewegingen. Hoe gaan we dat straks praktisch zien? Denk aan minder autoverkeer, andere vormen van vervoer, mobiliteitshubs en een mogelijke hoogwaardig openbaar vervoers-knoop (HOV-knoop). Daarnaast willen we meer jongere inwoners naar Waalwijk krijgen. Een betere bereikbaarheid van Waalwijk en de bedrijventerreinen met OV en fiets is een belangrijk aandachtspunt.

Jij bent welkom!

Het stadsgesprek start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 ben je van harte welkom in het Schoenenkwartier. Iedereen uit de gemeente Waalwijk is welkom om deel te nemen aan het stadsgesprek. Denk mee over de kwaliteit van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ontwikkelingen van Waalwijk. 

Wil jij naar het stadgesprek? Meedoen is gratis, meld je aan via deze link

Vier stadsgesprekken

Als de stad, of het dorp, verandert is het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken. Woon Alliantie Waalwijk organiseert in 2023 vier open en interactieve stadsgesprekken met de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.  Samen voeren we constructief het gesprek hoe Waalwijk de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente kan verbeteren.  

Deze gesprekken zijn aanvullend op inspraakmomenten en vooruitlopend op ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. De stadsgesprekken vormen samen een compleet programma, maar zijn ook los van elkaar te bezoeken. Je hoeft dus niet ieder stadsgesprek bij te wonen, maar kunt ook naar één of enkele gesprekken komen. 

Lees hier het verslag van Stadsgesprek #1: Hoe moet Waalwijk er in de toekomst uitzien?

Meld je hier aan voor Stadsgesprek #2: Stadsgroei en mobiliteit | 31 mei

Stadsgesprek #3: De Duurzame Stad | in het najaar

Stadsgesprek #4: Karakteristieke Kernen | in het najaar

Woon Alliantie Waalwijk

De Woon Alliantie Waalwijk is een netwerk van grote werkgevers, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de bouw- en woonsector uit Waalwijk. Ze zien de noodzaak voor Waalwijk om de woningbouw te versnellen en te vergroten en willen daar een bijdrage aan leveren. De Woon Alliantie ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd om het gesprek daarover met de stad en dorpen aan te gaan.