Stadsgesprekken over actuele onderwerpen in Tilburg
08 mrt 2023

Stadsgesprek #1 | Hoe moet de stad Waalwijk er in de toekomst uit zien?

CAST Stadsgesprek

Wat betekent het dat Waalwijk gaat groeien? Hoe willen inwoners dat Waalwijk eruit gaat zien? Welke uitdagingen en welke kansen zijn er? 

Stadsgesprek #1 | Hoe moet de stad Waalwijk er in de toekomst uit zien?
  • Datum
    wo 08 mrt 2023
  • Locatie
  • Inloop
    19:30 uur
  • Aanvang
    20:00 uur

Stadsgesprek #1 Hoe moet de stad Waalwijk er in de toekomst uitzien?

Waalwijk gaat er in de toekomst anders uitzien en anders beleefd worden. Woon Alliantie Waalwijk wil hierover graag in gesprek met inwoners: Hoe kan Waalwijk groeien naar een fijne leefbare stad om te wonen en werken? CAST organiseert samen met Woon Alliantie Waalwijk een aantal stadsgesprekken in 2023 over dit onderwerp. Iedere inwoner is welkom hierbij aan te sluiten. Het eerste stadsgesprek is op woensdagavond 8 maart in het Schoenenkwartier. Ben jij er ook bij? 

Stedelijk en meer woningen

Waalwijk heeft de ambitie om een schaalsprong te maken. Dat is noodzakelijk om de voorzieningen die er nu zijn te houden. Voor een gezonde mix van jong en oud moet Waalwijk ook een meer stedelijk woon- en leefmilieu ontwikkelen. De gemeente wil graag meer woningen bouwen. Dat mag van de provincie en de rijksoverheid niet zomaar op weilanden. Er moet ‘verdicht’ worden: extra woningen toevoegen binnen de bestaande stad. Maar wat betekent dit voor de stad? Hoe kan dit ook een verrijking en verbetering van de stad betekenen? En hoe denken de inwoners hierover?

Stadsgesprek #1: Hoe moet de stad Waalwijk er in de toekomst uitzien?

Het eerste stadsgesprek is op woensdagavond 8 maart in het Schoenenkwartier. Hier maak je kennis met de Woon Alliantie Waalwijk en kijken we naar de verstedelijkingsstrategie van Waalwijk. Wat betekent het dat Waalwijk gaat groeien? Hoe wil jij als inwoner dat Waalwijk eruit gaat zien? Welke uitdagingen en welke kansen zijn er? Deze avond presenteren we ook het ruimtelijk toekomstbeeld van de binnenstad.

Jij bent uitgenodigd!

Het stadsgesprek start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 ben je van harte welkom in het Schoenenkwartier. Iedereen uit de gemeente Waalwijk is welkom om deel te nemen aan het stadsgesprek. Denk mee over de kwaliteit van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ontwikkelingen van Waalwijk.

Wil jij naar het stadgesprek? Deelname is gratis, meld je wel even aan via deze link 

Stadsgesprekken

Als de stad, of het dorp, verandert is het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken. Woon Alliantie Waalwijk organiseert in 2023 vier open en interactieve stadsgesprekken met de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.  Samen voeren we constructief het gesprek hoe Waalwijk de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente kan verbeteren. 

Deze gesprekken zijn aanvullend op inspraakmomenten en vooruitlopend op ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. De stadsgesprekken vormen samen een compleet programma, maar zijn ook los van elkaar te bezoeken. Je hoeft dus niet ieder stadsgesprek bij te wonen, maar kunt ook naar één of enkele gesprekken komen. Het eerste stadsgesprek is gepland op woensdag 8 maart. 

Stadsgesprek #2: De verdichting als verrijking van Waalwijk | woensdag 31 mei

Stadsgesprek #3: De Duurzame Stad | in het najaar

Stadsgesprek #4: Karakteristieke Kernen | in het najaar

 

Woon Alliantie Waalwijk

De Woon Alliantie Waalwijk is een netwerk van grote werkgevers, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de bouw- en woonsector uit Waalwijk. Ze zien de noodzaak voor Waalwijk om de woningbouw te versnellen en te vergroten en willen daar een bijdrage aan leveren. De Woon Alliantie ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd om het gesprek daarover met de stad aan te gaan. Daarom heeft zij initiatief genomen voor de samenwerking en de stadsgesprekken. 

CAST centrum voor architectuur en stedenbouw Tilburg e.o.

CAST geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. De uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in (stads) gesprekken, excursies, tentoonstellingen, opiniestukken, talkshow, of ontwerpateliers. Op die manier vergroot CAST de belangstelling voor de gebouwde omgeving en draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. CAST heeft jarenlange ervaring met het organiseren van stadsgesprekken en werkt onder andere samen met Bibliotheek Midden Brabant, Fontys en wooncorporaties als Casade.