Stadsgesprekken over actuele onderwerpen in Tilburg
03 jul 2024

Dorpsgesprek over de toekomst van Sprang-Capelle

CAST Stadsgesprek

Hoe blijft het dorp vitaal en behouden we tegelijkertijd het eigen karakter?              

                                                                                      afbeelding Buro Bol

Dorpsgesprek over de toekomst van Sprang-Capelle

Het dorp Sprang-Capelle gaat er in de toekomst anders uitzien en anders beleefd worden. Woon Alliantie Waalwijk wil hierover graag in gesprek met inwoners. Hoe kan Sprang-Capelle met de verschillende kernen en het lint groeien, maar tegelijkertijd haar eigen identiteit behouden? Samen met het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg en omstreken (CAST) organiseert Woon Alliantie Waalwijk een dorpsgesprek op woensdagavond 3 juli. 

Niet alleen de stad Waalwijk gaat groeien, ook de dorpen Sprang-Capelle en Waspik staan voor een groeiopgave binnen de grenzen van de kern. Dit noemen we ‘verdichten’. In het dorpsgesprek richten we ons op de opgave en dilemma’s die hierbij komen kijken. Hoe blijft het dorp vitaal en behouden we tegelijkertijd het eigen karakter? Op welke manier zou je woningen kunnen toevoegen, en wat voor type bebouwing moet dat zijn en voor welke doelgroep? Hoe kijken de bewoners van Sprang-Capelle zelf tegen deze dilemma’s én kansen aan? De ideeën en inbreng van deze avond worden ook gebruikt voor de Omgevingsvisie en de nieuwe strategische visie van de hele gemeente Waalwijk.

Sprekers

Marco Visser is stedenbouwkundige van de gemeente Tilburg én inwoner van Sprang-Capelle. Hij is betrokken bij de dorpenstrategie van de Stedelijke Regio Breda Tilburg, waar Sprang-Capelle ook onder valt.

Anne Seghers is ruimtelijk strateeg, stedenbouwkundige en partner van RUIMTEVOLK. Een creatief bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Ze werkt aan ontwikkel- en toekomstperspectieven voor steden, dorpen en regio’s met een heldere visie en concrete aanpak.

Welkom

Het dorpsgesprek start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 ben je van harte welkom in zalencentrum Zidewinde. Iedereen die zich betrokken voelt bij Sprang-Capelle is welkom om deel te nemen aan het dorpsgesprek! Meedoen is gratis, meld je wel aan via deze link

Praktische Informatie

Woensdag 3 juli

Inloop 19.30u

Programma 20.00 – 22.00u

Locatie: Zalencentrum Zidewinde – Julianalaan 1 Sprang-Capelle

Stads- en dorpsgesprekken

Als de stad, of het dorp, verandert is het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken. Woon Alliantie Waalwijk organiseert in 2023-2024 vijf open en interactieve stads- en dorpsgesprekken met de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.  Samen voeren we constructief het gesprek hoe Waalwijk de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente kan verbeteren.  

Deze gesprekken zijn aanvullend op inspraakmomenten en vooruitlopend op ruimtelijke ontwikkelingen en projecten.

Nieuwsgierig naar de vorige stads- en dorpsgesprekken in Waalwijk en Waspik? Lees hier de verslagen terug.

Verslag van 31 januari 2024 De toekomst van Waspik

Verslag van 4 okt 2023. De Groene en De Gezonde stad

Verslag van 31 mei 2023 Mobiliteit en Verdichten

Verslag van 8 maart 2023 De toekomst van Waalwijk