Tilburg e.o.
14 jul 2022

Werkbijeenkomst Bouwen vanuit de Bodem

Tilburg e.o.

Lees het verslag van de bijeenkomst hier

Werkbijeenkomst Bouwen vanuit de Bodem
  • Datum
    do 14 jul 2022
  • Locatie
  • Inloop
    15.00 uur
  • Aanvang
    15.30 uur

Onlangs lanceerde het Stimuleringsfonds de open oproep: Bouwen vanuit de bodem. Een vitale ondergrond is onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. Met deze oproep worden ontwerpers in staat gesteld om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan voorstellen om de relatie tussen onder- en bovengrond te herstellen.

CAST organiseert op 14 juli een werkbijeenkomst waarin we mogelijkheden verkennen om samen te werken en ontwerpen aan de bodem. Deze middag wordt onder andere de open roep nader uitgelegd door het Stimuleringsfonds. We nodigen een keynote spreker uit om ons mee te nemen naar de ‘onderwereld’ en hoe dit te integreren in ontwerp, bouw- en ontwikkelplannen. En een tweetal sprekers presenteert een specifieke casus ter inspiratie. We nemen ook ruim de tijd om in kleinere groepen in gesprek te gaan over mogelijkheden, ontwikkelingen en waar mogelijk al coalities te smeden.

Programma:

Introductie door Chris van Langen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). Hij zal  een korte introductie geven op inhoud en procedure.

Keynote spreker is Esther Bergstra (Bosch Slabbers). Zij frist onze kennis op over het onderwerp. Haar bureau schreef (samen met Deltaris en Sweco) het urgente essay ‘Op Waterbasis’. Het is een pleidooi om ons landgebruik meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem.

Casus Noordrand Midden (West-Brabant). Studio Marco Vermeulen stelde een wervend perspectief op voor waarde(n)volle woonlandschappen bij de Naad van Brabant. Jan Janse was namens Staatsbosbeheer mede-opdrachtgever. Hij vertelt hoe woningbouw als hefboom kan dienen om dorpse landschappen te ontwikkelen. Belangrijk was wel om goed te luisteren naar de lessen die deze grens van zand en klei ons leert.

 Casus Crossmark Breda. Op de plek waar de spoorzone de Zoete Delta kruist wordt een nieuw stuk stad gekoppeld aan een grootschalig waterlandschap (‘de badkuip van de regio’). Stedenbouwkundige Onno van der Heijden (gemeente Breda) legt uit hoe hij dit binnenstedelijk Ruimte voor de Rivier-project laat rijmen met ambities voor een internationaal woon- en werkmilieu.

Werksessies: aansluitend op het plenaire programma nemen we ruim de tijd om in groepen van circa 15 personen dieper op de materie in te gaan. Het gesprek met elkaar aan te gaan over mogelijkheden, ontwikkelingen en waar mogelijk al coalities te smeden.

We sluiten de middag samen af met een borrel!

Beeldmateriaal: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie