BOUWSTOF PodCAST #14 - CPO Burgerijpad

In deze BOUWSTOF podcast nummer 14 gaat Tracy in gesprek met Endry van Velzen van De Nijl Architecten over zijn rol in het CPO Burgerijpad.

Vlak bij het station stelde de gemeente Tilburg grond ter beschikking voor een CPO project. Bij de gronduitgifte streefde de gemeente naar een goed evenwicht tussen enerzijds de individuele ontwerpen van de woningen en anderzijds een gemeenschappelijke uitvoering. De Nijl Architecten is door de Ontwikkelvereniging Burgerij als supervisor geselecteerd om samen met de deelnemers de kavelverdeling en randvoorwaarden voor het bouwblok te bepalen en de verschillende ontwerpen uit te werken tot een gemeenschappelijk bouwplan. Binnen deze kaders hebben de deelnemers samen met individuele architecten hun eigen woning ‘op maat’ ontworpen.