BOUWSTOF | 7 december 2022 in gesprek met wethouder Bas van der Pol

Wethouder Bas van der Pol over de plannen voor de Kempenbaan-Oost. Een aantal jaren geleden kwam dit gebied in het nieuws toen bleek dat de eigenaar de grond een distributiecentrum wilde bouwen, terwijl de gemeente woningbouwambities voor deze stadsentree had. Inmiddels ligt er een plan voor een stadslogistiekcentrum, een transferium en woningbouw dat op instemming van de gemeenteraad kan rekenen. Hoe is deze omslag er gekomen en wat is een stadslogistiekcentrum eigenlijk? Op welke manier wil de wethouder dit bedrijventerrein ruimtelijke kwaliteit geven? En hoe verhouden de plannen zich tot de verdichtingsambities van Tilburg?